[พร0023.3/ว164-19 พ.ค.2560]กำชับการนำข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการอบรมฯ แผนที่ภาษี
วัน ศุกร์ 19 พ.ค. 17@ 23:24:01 ICT
หัวข้อ: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น


[พร0023.3/ว164-19 พ.ค.2560] กำชับการนำข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของ อปท.ในจังหวัดแพร่ 

บทความนี้มาจาก สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
http://www.phraelocal.go.th

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://www.phraelocal.go.th/modules.php?name=News&file=article&sid=7905