[พร0023.5/ว3882-6ตค60]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 60
วัน ศุกร์ 06 ต.ค. 17@ 16:34:15 ICT
หัวข้อ: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ


[พร0023.5/ว3882-6ตค60]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 60

บทความนี้มาจาก สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
http://www.phraelocal.go.th

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://www.phraelocal.go.th/modules.php?name=News&file=article&sid=8353