• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4543
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ????????????????????????????????????????????: ฝ่ายบริหารทั่วไป

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0037.1/ว.299-19ก.ย54]เชิญสมัครสมาชิกวารสารท้องถิ่นไทย
  [พร0037.1/ว.273-25ส.ค54]การประเมนผลการปฏิบัติราชการเลื่อนเงินเดือนฯ(1 เมษายน 2554 - 30 กันยายน 2554)
  [พร0037.1/ว.208-11ก.ค54]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์เพื่อกระตุ้นให้ภาคประชาชนร่วมกันสอดส่อง แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
  [พร0037.1/ว.207-11ก.ค54]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์เพื่อกระตุ้นให้ภาคประชาชนร่วมกันสอดส่อง แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
  [พร0037.1/ว.177-20มิ.ย54]การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ
  [พร0037.1/ว.159-2มิ.ย54]ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของข้าราชการโดยการให้ไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นในประเทศ พ.ศ.๒๕๕๔
  [พร0037.1/ว.158-2มิ.ย54]"การพัฒนาระบบราชการ สถ."แบนเนอร์"หนังสือน่าอ่าน"
  [พร0037.1/ว.139-23พ.ค54]ส่งเอกสารคำรับรองปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
  [พร0037.1/ว.1929-23พ.ค54]โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.1/ว.136-20พ.ค54]แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายในของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
  [พร0037.1/ว.131-19พ.ค54]ขอเชิญประชุมด้านการเบิกจ่ายเงินของ อปท.
  [พร0037.1/ว.127-11พ.ค54]คำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
  [พร0037.1/362-3พ.ค54]ขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  [พร0037.1/ว.109-27เม.ย54]ประชุมชี้แจงข้าราชการให้แก่ข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  [พร0037.1/ว.84-7เม.ย54]จัดประชุมสัมมนาตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ
  [พร0037.1/ว.62-21มี.ค54]การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนฯ(1 ตุมลาคม 2553-31 มีนาคม 2554)
  สามารถดาวน์โหลด แบบประเมินรอบที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2554 ได้  คลิกที่นี้
  [พร0037.1/ว.58-11มี.ค54]โครงการสัมมนาการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.1/ว.57-8มี.ค54]ขอเชิญประชุม
  [พร0037.1/ว.675-2มี.ค54]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนเพื่อย้ายเปลี่ยนตำแหน่งในประเภทวิชาการในระดับเดียวกัน(ตำแหน่งนิติกร)
  [พร0037.1/ว.47-28ก.พ54]ขอเงินอุดหนุนโครงการศูนย์ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
  [พร0037.1/ว.665-28ก.พ54]โครงการสัมมนาการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553
  [พร0037.1/ว.37-16ก.พ54]การขับเคลื่อนนโยบายเน้นหนัก สถ.
  [20 ม.ค 54]ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสัมมนาเรื่อง"การบริหารจัดการองค์กรให้ประสบผลสำเร็จและจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของประชาชน"
  [พร 0037.1/ว.03-12ม.ค54]สรุปสาระสำคัญหนังสือเรื่อง"THE ART OF PROBLEM SOLVING ศิลปะในการแก้ปัญหา"
  [พร 0037.1/ว.485-29ธ.ค53]ขอเชิญประชุมข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  [พร 0037.1/ว.465-13ธ.ค53]กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้สรุปสาระสำคัญของหนังสือน่าอ่าน
  [พร 0037.1/ว.378-6ต.ค53]การจัดกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
  [พร 0037.1/ว.4189-5ต.ค53]ขอรับเงินอุดหนุนโครงการศูนย์ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2554
  [พร 0037.1/ว.4109-29ก.ย53]มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
  661 เรื่อง (23 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.06 วินาที