• หน้าแรก
  • สมาชิก
  • กระดานข่าว
  • ค้นหา
  • ติดต่อ
  • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
    ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                         

     
    เมนูหลัก
    รายงานงบการเงิน
    แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
    คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

    มาก
    ปานกลาง
    น้อย    ผลสำรวจ
    แบบสำรวจอื่นๆ

    จำนวนผู้ลงคะแนน: 4513
    คำแนะนำ: 18
    ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

    สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
    _TR_January_2010:
     
     
                                                                                                                                 
                 
     
     
     
    มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
    สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

    ค้นหาในหัวข้อนี้:   
    [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

    [พร0023.2/ว2992-29กค58]แจ้งมติประชุมพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้ง7/58

    [พร0023.2/ว2995-29กค58]มติประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่7/2558

    [29กค58]แบบสอบถามความคิดเห็น (โบนัส)

    [พร0023.2/ว2981-27กค58]แจ้งกำหนดการใหม่โครงการสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น

    [พร0023.2/ว2982-29กค58]การสำรวจข้อมูลลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    [พร0023.2/ว2058-27กค58]ขอแจ้งเลื่อน อบรมโครงการสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานท้องถิ่น 

    [พร0023.2/ว302-27กค58]รายงานการดำเนินการจ้างพนักงานจ้างทั่วไปคนเดิม

    [พร0023.2/ว2957-27กค58]การปรับอัตราเงินเดือนสำหรับพนักงานครูที่มีใบอนุญาติ

    [23กค58]ตารางการประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่7/2558

    [24กค58]ตารางการประชุม ก.ท.จ.แพร่ครั้งที่ 7/2558

    [พร0023.2/ว2893-22กค58]ซักซ้อมแนวทางเบิกจ่ายการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

    [พร0023.2/ว2885-22กค58]การกำหนดโครงการสร้างฝ่ายภายในส่วนราชการกอง

    [พร0023.2-22กค58]แบบรายงานอัตรากำลังผู้บริหารและครูสังกัดสถานศึกษา

    [พร0023.2/ว2864-20กค58]เงินอุดหนุนทั่วไปภาคบังคับ(เงินเดือนครู)เพิ่มเติม

    [พร0023.2/ว2863-20กค58]ระเบียบ ค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง อปท.

    [พร0023.2/ว2862-20กค58]เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเช่าบ้าน) ที่ 4

    [พร0023.2/ว2856-20กค58]เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

    [พร0023.2/ว2662-7กค58]ส่งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของ อบต.

    [พร0023.2/ว2636-6กค58]ประกาศเกณฑ์กรณีไม่ต้องสอบแข่งขันในการปฎิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล พ.ศ 2558

    [พร0023.2/ว258-6กค58]ซักซ้อมความเข้าใจข้าราชการและผู้รับบำนาญที่ประสงค์ยื่น undo

    [พร0023.2/ว2635-6กค58]การหารือปรับเงินเดือนครูบุคลากรครูผดด.ครูผู้ช่วยและตำแหน่งครู

    [พร0023.2/ว2533-1กค58]ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่น

    [พร0023.2/ว2532-1กค58]โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่

    [พร0023.2/ว2499-29มิย58]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จ.แพร่ ครั้งที่6-58

    [พร0023.2/ว2497-29มิย58]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จ.แพร่ ครั้งที่6-2558

    [26มิย58]สรุปมติตาราง ก.ท.จ. ครั้งที่ 6/2558

    [26มิย58]สรุปตารางมติ ก.อบต. ครั้งที่6/2558 

    [พร0023.2/ว2367-19มิย58]การจัดสรรอัตราผู้บริหารการศึกษา ครูผู้ช่วย พนักงานจ้างทั่วไป

    [พร0023.2/ว2361-19มิย58]แนวทางจัดทำงบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการศึกษาภาคบังคับ 

    [พร0023.2/ว2343-18มิย58]แนวทางการประเมินปฎิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับรางวัลประจำปี

    1556 เรื่อง (52 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
    [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 ]


    PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
    การสร้างหน้าเอกสาร: 0.11 วินาที