• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

   
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4513
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.2/ว1212]26มีค58ประกาศหลักเกณฑ์กำหนดตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่าตามคุณสมบัติฯ

  [พร0023.2/ว1140-23มีค58]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ 3/2558

  [พร0023.2/ว1139-23มีค58]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนจังหวัดแพร่ 3/2558

  [20มีค58]ตารางสรุปมติ ก.อบต จังหวัดแพร่ครั้งที่ 3/2558 

  ตารางสรุปมติ ก.ท.จ จังหวัดแพร่ครั้งที่  3/2558

  [พร0023.2/ว1035-17มีค58]มาตราการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  [พร0023.2/ว845-9มีค58]ส่งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลขององค์กรบริหารส่วนตำบล

  [พร0023.2/ว86-5มีค58]การออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหาร

  [พร0023.2/ว871-6มีค58]การหารือคุณวุฒิการศึกษาเพื่อบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก

  [พร0023.2/ว85-5มีค58]แจ้งกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.2/ว836-5มีค58]หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.2/ว759-3มีค58]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ 2/2558

  [พร0023.2/798-3มีค58]การประเมินผลการบริหารงานบุคคลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.2/3188-26กพ58]การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ 2558

  [พร0023.2/ว755-26กพ58]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2

  ตาราง ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่2/2558

  ตาราง สรุปมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 2/2558

  [พร0023.2/ว553-13กพ58] การดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ2558มาประกอบการพิจารณาในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(โบนัส) ในปีงบประมาณ 2558

  [ศธ0589/ว0026-9กพ58]ขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารบุคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา

  [พร0023.2/ว455-6กพ58]หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล

  เพิ่มเติม  คลิ๊กที่นี่ 

  [พร0023.2/ว401-3กพ58]หลักเกณฑ์และคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ

  [พร0023.2/ว39-19มค58]การดำเนินการปรับปรุงข้อมมูลตำแหน่งต่างๆของพนักงานเทศบาลและส่วนตำบล

  [พร0023.2/ว362-30มค58]การกำกับดูแล อปท. กรณีไม่สรรหาตำแหน่งสายงานนักบริหารที่ีว่าง

  [พร0023.2/ว353-30มค58]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจัังหวัดแพร่ 1/58

  [พร0023.2/ว353-30มค58]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจัังหวัดแพร่ 1/58

  [พร0023.2/363-30มค58]เพิ่มเติมมาตราฐานกลางการบริหารงานบุคลส่วนท้องถิ่น

  [28มค58]ตารางสรุปมติ ก.ท.จ จังหวัดแพร่ครั้งที่ 1/2558

  [28มค58]ตารางสรุปมติ ก.อบต จังหวัดแพร่ครั้งที่ 1/2558 

  พร0023.2/ว248-22มค58  ส่งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล

  พร 0023.2/ว 181-16มค58 หารืออำนาจคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด

  1551 เรื่อง (52 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.15 วินาที