• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4546
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.2/ว376-28มค59]แนวทางและวิธีการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

  [พร0023.3/ว1551-27มค59]มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

  [ประกาศ]ตารางบัญชีที่ประชุม ก.ท.จ.จังหวัดแพร่ 1/2559

  [ประกาศ]ตารางบัญชีที่ประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ 1/2559

  [พร0023.2/ว1252-25มค59]การขอพระราชทานเครื่องราชและเหรียญจักพรรดิมาลา 59 

  [พร0023.2/ว989-19มค59]การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุนถ่ายโอนบุคลากร

  [ประชาสัมพันธ์]สัมนาทางวิชาการ การขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่นกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

  [พร0023.2/ว890-18มค59]การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปการจัดการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่2

  [พร0023.2/ว19-14มค59]รวบรวมข้อมูลข้าราชครูบุคลากรเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ

  [พร0023.2/ว127-12มค59]แจ้งระงับการดำเนินการบริหารบุคคลของ อปท.

  [พร0023.2/ว152-13มค59]ประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนอัตรากำลัง

  [พร0023.2/ว126-12มค59]ซักซ้อมแนวทางการคำนวณค่าใช้จ่ายด้านบริหารงาน

  {พร0023.2/ว125-12มค59}แนวทางการปรับปรุงแผนอตรากำลัง3ปีฯ

  {พร0023.2/ว124-12มค59}การกำหนดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตราฐานฯ

  {พร0023.2/ว123-12มค58}หารือการรับโอนขรก.อบจ.กรณีคุณสมบัติไม่ตรงฯ

  [พร0023.2/ว104-11มค58]ซักซ้อมแนวทางการปรับเงินเดือนข้าราชการพนักงานท้องถิ่น

  [พร0023.2/ว5325-30ธค58]แจ้งมติที่ประชุมพนักงาน อบต. ครั้งที่ 12/2558

  [หน้า1-35] [หน้า 36-62]

  [พร0023.2/ว5327-30ธค58]แจ้งมติที่ประชุมพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 12/2558

  [พร0023.2/ว5328-30ธค58]ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลเทศบาล

  (พร0023.2/ว5326-30ธค58)ส่งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล

  [พร0023.2/ว560-29ธค58]มาตรการระงับสอบแข่งขัน อปท.เป็นการชั่วคราว

  [พร0023.2/ว559-29ธค58]แจ้งระงับการดำเนินการบริหารงานบุคคลของ อปท.

  สรุปมติการประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ครั้งที่ 12 / 2558  

  แนบ     (ไฟล์ที่ 1 )     (  ไฟล์ที่2 )

  เพิ่มเติม  มติเห็นชอบในที่ประชุม (ไฟล์ที่ 1 ) (ไฟล์ที่ 2 )

  สรุปมติการประชุม  ก.ท.จ. ครั้งที่ 12 / 2558

  เพิ่มเติม 1. มติเห็นชอบแล้วในการประชุมครั้งที่ 12/2558

  [พร0023.2/ว5055-15ธค58]การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาและส่งเสริมงานบุคคลท้องถิ่น ครั้งที่ 4

  [พร0023.2/ว5003-14ธค58]เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าการศึกษาบุตร)

  [พร0023.2/ว4962-9ธค58]ส่งประกาศเงื่อนไขกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของอบต.

  [พร0023.4/ว528-4ธค58]กฎกระทรวงฉบับ 65ออกตามความในพรบ.ควบคุมอาคาร

  [พร0023.2/ว4847-1ธค58]แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ครั้งที่ 11/2558

  [พร0023.2/ว4848-1ธค58]ประกาศหลักเกณฑ์ให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือน 58

  1702 เรื่อง (57 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.06 วินาที