• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

   
  เมนูหลัก
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4486
  คำแนะนำ: 18
   
   
                                                                                                                               
    

       
   
   
   
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว4274-17มีค58]การเสนอขอรับงบฯควบคุมไฟป่าปี 59  

  [พร0023.3/4023-12มีค58]การปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาเวียง ม.7

  [พร0023.3/ว948-12มีค58]แนวทางการจัดทำและประสานแผนสามปีของ อปท.  

  [พร0023.3/ว96-13มีค58]สำรวจบริหารจัดการน้ำ สิ่งที่ส่งมาด้วย  คลิก               

  [พร0023.3/ว93-12 มีค58]เชิญประชุมการจัดทำคำของบประมาณ59"ไฟป่าและหมอกควัญ"  

  [พร0023.3/ว929-12มีค58]เงินอุดหนุนสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น

  [พร0023.3/4027-12มีค58]แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างศูนย์เด็กฯเทศบาลตำบลบ้านเวียง

  [พร0023.3/3877-11มีค58]เปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างศูนย์เด็กฯ อบต.ร่องฟอง

  [พร0023.3/3876-11มีค58-เปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างศูนย์เด็กฯเทศบาลตำบลช่อแฮ

  [พร0023.3/166-10มีค58]เชิญประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

  [พร0023.3/ว89-10มีค58]ขอเชิญรับโล่เกียรติคุณในงานวันท้องถิ่นไทย 2558

  [พร0023.3/ว886-9มีค58]การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก

  [พร0023.3/ว887-9มีค58]ขอความร่วมมือดำเนินงานและรายงานการดำเนินงานตามมติสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

  [พร0023.3/157-9มีค58]งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558

  [พร0023.3/ว847-5มีค58]การประชุมทางวิชาการและคณะกรรมมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทยครั้งที่ 3/2558

  [พร0023.3/ว846-5มีค58]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ

  [พร0023.3/148-5มีค58]ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  [พร0023.3/ว843-5มีค58]กำชับการปฎิบัติหน้าที่ของคณะทำงานลงพื้นที่ติดตามเงินเร่งรัดโครงการเงินอุดหนุน 57-58

  [พร0023.3/3524-5มีค58]การอนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  [พร0023.3/ว200-3มีค58]การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 4พ.ศ 2558

  [พร0023.3/ว811-3มีค58]การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันและฝุ่นละออง 

  [พร0023.3/ว807-3มีค58]การตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการประกันรายได้ผู้สูงอายุ

  [พร0023.3/ว782-27กพ58]มาตรการป้องกันการทุจริตในการส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศ

  [พร0023.3/ว757-27กพ58]ขอความร่วมมือรายงานใช้จ่ายเงินสนับสนุนบริการสาธารณสุข

  [พร0023.3/3228-27กพ58]ขอเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์เด็กเล็ก

  [พร0023.3/ว81-27กพ58]การกวดขันดูแลความปลอดภัยกระเช้าไฟฟ้าเพื่อขนส่งประชาชนในหลายพื้นที่

  [พร0023.3/ว80-27กพ58]การขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ

  [พร0023.3/ว753-26กพ58]ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2556 คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/3148-26กพ58]ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  [พร0023.3/2996-24กพ58]ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างศูนย์เด็กเล็ก

  3418 เรื่อง (114 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.38 วินาที