• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

   
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4513
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว521-1ธค58]การจัดทำฐานข้อมูล อปท.ที่มีผลงานการบริหารดีเด่น

  [พร0023.3/ว420-30พย58]การจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน  

   

  [พร0023.3/ว519-30พย58]รายงานผลการจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและพิการ

  เพิ่มเติม 1. อำเภอเด่นชัย

             2. อำเภอเมืองแพร่

             3. อำเภอร้องกวาง

             4. อำเภอลอง

             5. อำเภอวังชิ้น

             6. อำเภอสอง

             7.  อำเภอสูงเม่น

            8.  อำเภอหนองม่วงไข่

             9.  การรายงานผลจัดสรรฯพก2559 - 1

             10. การรายงานผลจัดสรรฯพก2559 - 2 

  [พร0023.3/ว4802-30พย58]การคัดเลือกผู้บริหารอปท.ดีเด่น และครูดีเด่น

  [พร0023.3/ว514-24พย58]การกำหนดแบบพิมพ์และเอกสารใช้ทางการเงิน อปท.

  [พร0023.3/ว4707-24พย58]ของบฯโครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม ประปาปี 60  

  [ เอกสารเพิ่มเติมคลิก ]

  [พร0023.3/ว4706-24พย58]ของบฯโครงการถนนถ่ายโอน ปี 60  

  [ เอกสารเพิ่มเติมคลิก ]

  [พร0023.3/ว4695-24พย58]การจัดการเรียนรู้ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ของสถานศึกษา อปท. 

  [พร0023.3/ว4688-24พย58]โครงการอบรมการจัดกิจกรรม โตไปไม่โกง ในสถานศึกษาสังกัด อปท.

  [พร0023.3/ว4675-23พย58]การประกวด อปท.และสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ปี 2559 

  [พร0023.3/ว4670-23พย58]โครงการแข่งขันคนเก่งโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ปี2558 

  [พร0023.3/ว4672-23พย58]การคัดเลือกผู้บริหารดีเด่นด้านการศึกษาและผอ.การศึกษาดีเด่น 58

  [พร0023.3/ว19404-23พย58]การดำเนินกิจกรรมตามโครงการทรูปลูกปัญญา 58

  [พร0023.3/ว509-23พย58]การประชุมโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำไฟฟ้า 2560

  [พร0023.3/ว4658-23พย58]การประชุมสัมนาโครงการเตรียมความพร้อม อปท. เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  เพิ่มเติม   คลิกที่นี่

  [พร0023.3/ว4659-23พย58]การติดต่อสอบถามการปฏิบัติงานด้านทะเบียนพาณิชย์

  [พร0023.3/ว4656-23พย58]การติดตามประเมินชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทสบาลและบริหารส่วนตำบล รอบที่ 3

  [พร0023.3/ว4660-23พย58]การตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพสูงอายุ/พิการ 

  [พร0023.3/ว4657-23พย58]แจ้งการเปิดระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมมูลเวปไซต์

  [พร0023.3/ว4650-20พย58]หารือแนวทางเร่งรัดการจัดหาพัสดุของอปท.ปี 2559  

  [พร0023.3/ว4641-20พย58]การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงปีใหม่ 2559

  [แก้ไข][พร0023.3/ว4615-19พย58]ของบ cctv ปี 60 พร้อมแบบฟอร์ม  

  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.แบบคำเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

  [แก้ไข][พร0023.3/ว4614-19พย58]ของบ ลานกีฬา ปี 60 พร้อมแบบฟอร์ม

  เพิ่มเติม  1.แบบเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  

  [พร0023.3/ว4635-20พย58]สำรวจข้อมมูลประปาหมู่บ้านฯ(แบบ1-3)

  สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.แบบรายงาน 1-3     

  [พร0023.3/ว4623-19พย58]รายงานผลการปฎิบัติตาม พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ

  สิ่งที่ส่งมาด้วย  คลิก

  [พร0023.3/ว4592-17พย58]แจ้งจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับอาคารเรียนศพด 59

  [พร0023.3/ว4593-17พย58]แจ้งจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

  [พร0023.3/ว505-16พย58]รายงานส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาส 1 

  [พร0023.3/ว4546-13พย58]แจ้งการจัดสรรงบอุดหนุุนทั่วไปสำหรับป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน งบประมาณ พ.ศ 2559 

  [พร0023.3/18957-16พย58]เปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(อบต.แม่ยางตาล)

  4350 เรื่อง (145 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.13 วินาที