• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4534
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร00232.3/ว513-4สค59]ประชาสัมพันธ์โครงการประชารัฐรักสามัคคีแพร่

  [พร0023.3/ว3108-4สค59]แจ้งสถานศึกษาสังกัด อปท.ส่งรายงานประเมิน(sar)

  [พร0023.3/ว3109-4สค59]โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา

  [พร0023.3/ว3110-4สค59]ดครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  [พร0023.3/ว3124-4สค59]โครงการติดตามและประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.

  เพิ่มเติม คลิกที่นี่

  [พร0023.3/ว3107-3สค59]แจ้งการออกกฎหมายใหม่ 3 ฉบับ

  คลิกที่นี่

  [พร0023.3/ว340-2สค59]แบบรายงานการประเมินผล LPA 

  [พร0023.3/ว343-2สค59]โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน 

  [พร0023.3/ว12586-2สค59]การซักซ้อมแนวทางการตั้ง งปม เงินอุดหนุนอาสาสมัครหมู่บ้าน

  [พร0023.3/ว336-2สค59]โครงการพัฒนาศักยภาพ เทคนิคและวิธีการเรียนการสอน

  [พร0023.3/ว3083-2สค59]โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุก ครั้งที่ 2 

  เพิ่มเติม  คลิกที่นี่

  [พร0023.3/ว337-2สค59]โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ 2559

  [พร0023.3/ว3062-2สค59]การดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

  [พร0023.3/ว3052-2สค59]การแก้ไขข้อมมูลระบบสารสนเทศข้อมมูลเบี้ยยังชีพ 

  [พร0023.3/ว3053-2สค59]แนวทางการจ่ายเบี้ยความพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

  [พร0023.3/ว3055-1สค59]การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุนเบี้ยแก่ผู้พิการ

  [พร0023.3/ว3054-29กค59]การแต่งตั้งอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

  [พร0023.3/503-29กค59]โครงการส่มเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

  [พร0023.3/ว3037-28กค59]โครงการฝึกอบรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านทุจริต

  [พร0023.3/ว3031-28กค59]รายงานผลตัวชี้วัด1.4-1.5

  [พร0023.3/503-28กค59]โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

  [พร0023.3/ว501-27กค59]กำชับพนักงานท้องถิ่นในการควบคุมอาคารเรื่องการออกแบบและก่อสร้างต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

  [พร0023.3/ว2973-26กค59]รายงานผลการดำเนินงานการจัดบริการสาธารณะ

   [พร0023.3/ว2972-26กค59]โครงการฝึกอบรมผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท. 

  [พร0023.3/ว2929-22กค59]การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลที่สมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ

  [พร0023.3/ว12195-26กค59]การคิดค่าใช้จ่ายในการเก้บขยะมูลฝอยของ อปท. 

  [พร0023.3/ว2969-26กค59]ขอความร่วมมือดำเนินการตามนโยบาย ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

  [พร0023.3/ว2930-22กค59]กรอบแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

  [พร0023.3/ว12070-22กค59]การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัคร(อสม) งวด 4

  [พร0023.3/ว2914-21กค59]แจ้งผลการประเมิน LPA

  4746 เรื่อง (159 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.07 วินาที