• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4546
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว3868-30กย58]แจ้งแนวทางการส่งคืนเงินผู้สูงอายุ/คนพิการ/อสม 

  [พร0023.3/ว3854-30กย58]การจัดสรรงบประมาณสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 58  

  [พร0023.3/ว3852-30กย58]การเยี่ยมผู้พ้นโทษขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว3860-30กย58]หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานกล้อง cctv  

  [ประชาสัมพันธ์]โครงการอบรมระบบประกันคุณภาพภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  [พร0023.3/ว399-28กย58]การปรับหลักเกณฑ์ให้บุคคลประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพ

  [พร0023.3/ว398-28กย58]การอบรมขอรับใบประกอบวิชาชีพครูของชาวต่างประเทศ

  [พร0023.3/ว3817-28กย58]การรายงานข้อมมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี

  [พร0023.5/ว3800-28กย58]การโอนเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  [พร0023.3/ว392-24กย58]แจ้งระงับก่อสร้างระบบประปา Tower water treatment process

  [พร0023.3/ว389-24กย58]โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน

  [พร0023.3/ว3729-22กย58]การสนับสนุนโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจตำบลละ 5 ล่าน  

  [พร0023.3/ว384-22กย58]ประกาศรายชื่อผู้แทน อปท.เป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 58

  [พร0023.3/ว3720-22กย58]การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะแก่ อปท.  

  [พร0023.3/ว382-22กย58]การสำรวจข้อมูลแหล่งน้ำถ่ายโอน

  เพิ่มเติม  คลิก

  [พร0023.3/15053-21กย58]แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ อบต.แม่ทราย 

  [พร0023.3/ว3710-21กย58]เชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการจัดการศึกษาท้องถิ่น  

  [พร00223.3/ว381-24กย58]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อผู้บริโภค

  [พร0023.3/ว380-18กค58]การจัดเวทีจุดประกาย สานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก

  [พร0023.3/ว376-17กย58]การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 58

  [พร0023.3/ว375-17กย58]ขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

  [พร0023.3/ว3651-16กย58]การตรวจสอบโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี2559

  [พร0023.3/ว3644-15กย58]แนวทางการปฎิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุของ อปท. 59

  [พร0023.3/ว3643-15กย58]สำรวจหมู่บ้านที่ไม่มีประปา

  [พร0023.3/15042-14กย58]เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

  [พร0023.3/ว3614-11กย58]แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อปท.

  [พร0023.3/ว3619-14กย58]การจัดสรรงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (CCTV)

  [พร0023.3/ว14963-11กย58]การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  [พร0023.3/ว3595-10กย58]การจัดทำตัวชี้วัดคำรับรองปฎิบัติราชการ      "รายได้ของอปทในส่วนจัดเก็บเอง"

  [พร023.3/ว365-10กย58]โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  4870 เรื่อง (163 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที