• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4546
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว132-16เมย58]ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนตามมาตราฐานประกันคุณภาพภายในและภายนอก

  [พร0023.3/ว1457-16เมย58]การจัดสรรค่าใช้จ่ายในการประเมินมาตรฐานการปฎิบัติราชการ

  [พร0023.3/ว1456-16เมย58]โครงการประชุมชี้แจงและสัมนาการประเมินมาตรฐานการปฎิบัติราชการและนิเทศ  สิ่งที่ส่งมาด้วย คลิ๊ก   

  [พร0023.3/ว128-10เมย58]การกำกับดูแลโรงฆ่าสัตว์ในความรับผิดชอบอปท.ให้สะอาดและถูกสุขอนามัย    สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบสำรวจข้อมูลพนักงานตรวจโรค

  [พร0023.3/ว127-9เมย58]การฝึกอบรมกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้สาธารณภัย  

  [ประชาสัมพันธ์]  วิกฤตหมอกควัน

  [พร0023.3/ว1399-7เมย58]การสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น ปี 2558

  [พร0023.3/ว1390-7เมย58]การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาล 

  [พร0023.3/ว1389-7เมย58]การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของธนานุบาล 

  [พร0023.3/ว1388-7เมย58]การจัดบริการห้องน้ำสาธารณะในเขตพื้นที่ อปท.ช่วงสงกรานต์ 

  [พร0023.3/ว1412-8เมย58]โครงการอบรมสัมนาผู้บริหาร อปท.เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ ประจำปี 2558

  [พร0023.3/ว1387-7เมย58]การพิจารณาวันหยุดราชการเพิ่มปี 2558 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

  [พร0023.3/ว1385-7เมย58]การเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่2

  [พร0023.3/ว1384-7เมย58]การแก้ไขระเบียบการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานธนานุบาล

  [พร0023.3/ว1406-7เมย58]ข้อสั่งการรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยกรณีสถานการณ์ภัยแล้ง  

  [พร0023.3/ว122-8เมย58]การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส 58

  [พร0023.3/4610-7เมย58]แก้ไขเปลี่ยนแปลงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านอัมพวัน

  [พร0023.3/ว1382-7เมย58]การเตรียมความพร้อมแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 58

  [พร0023.3/ว119-7เมย58]ขอความร่วมมือดำเนินการสร้างระบบบำบัดสิ่งปฎิกูล

  [พร0023.3/5421-2เมย58]แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง โครงการศูนย์พัฒนาเด็กอำเภอสอง

  [พร0023.3/ว116-2มีค58]ประชาสัมพันธ์การให้รางวัล อปท.ดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต ปี 2558

  [พร0023.3/ว1317-1เมย58]แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมยาเสพติด รร.พิริยาลัย 

  [พร0023.3/ว1281-30มีค58]การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี2558

  [พร0023.3/ว113-30มีค58]การบันทึกข้อมูลการซ่อมคอมพิวเตอร์แบบพกพา 

  [พร0023.3/ว112-30มีค58]การอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนคณิตศาสตร์

  [พร0023.3/ว1242-27มีค58]การคัดเลือกอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี

  เพิ่มเติม 1.คู่มือประเมิน.บหจก.ที่ดี2558 

             2.แบบประเมิน.บหจก.ที่ดี2558-อปท1

             3.แบบประเมิน.บหจก.ที่ดี2558-อปท2

  [พร0023.3/ว1241-27มีค58]แจ้งเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการ

  [พร0023.3/4988-27มีค58]การเลือกผู้แทนนายก อบต.เป็น (ก.ส.อ.)แทนตำแหน่งว่าง

  [พร0023.3/ว1221-26มีค58การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้เงินของอปท.เพื่อสบทบเงินค่าครุภัณฑ์ฯ

  [พร0023.3/ว107-26มีค58]กำหนดจัดทำโครงการประชุมภูมิคุมกันยาเสพติดฯ   

  4870 เรื่อง (163 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.07 วินาที