• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4549
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.4/ว2632-24มิ.ย.62]โครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562ประกอบหลักเกณฑ์ใหม่รายจ่ายที่ต้องบรรจุในแผนการจัดทำ/เพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลงแผน พัฒนาท้องถิ่น ของอปท.จ.แพร่

  [พร0023.4/ว2622-24มิย62]กำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามข้อ 16 (2) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ

  [พร0023.4/ว2494-13มิย62]ขอส่งพระราชบัญญัติโรงงาน(ฉบับที่ 2) และ (ฉบับที่ 3) 2562

  [พร0023.4/ว2493-13มิย62]ขอส่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค(ฉบับที่ 4) 2562

  [พร0023.4/ว2411-7มิย62]พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2562

  [พร0023.4/ว2392-7มิย62]ประชาสัมพันธ์ สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส ประจำปีงบ 62 รุ่นที่ 12

  [พร0023.4/ว2384-6มิย62]แจ้งหลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ ฯ

  [พร0023.4/ว288-4มิย62]โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติตามระเบียบการฝึกอบรม การเดินทางไปราชการ และการเบิกค่าเช่าบ้าน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2562

  [พร0023.4/ว2311-4มิย62]การติดตั้งบ่อดักไข่มันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

  [พร0023.4/ว2248-29พค62]ให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามแนวการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ฯ

  [พร0023.4/ว2245-29พค62]แจ้งพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย 2562

  [พร0023.4/ว2244-29พค62]จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 ฯ

  [พร0023.4/ว2132-22พค62]แจ้งพระราชบัญญัติโรงงาน(ฉบับที่ 3) 2562

  [พร0023.4/ว2131-22พค62]แจ้งพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ 2562

  (เอกสารเพิ่มเติม)

  [พร0023.4/ว2125-22พค62]ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562

  [พร0023.4/ว2059-16พค62]กฏหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 5 ฉบับ

  [พร0023.4/ว2058-16พค62]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว2028-15พค62]ขอหารือกรณีเทศบาลนครลำปางเรียกเก็บค่าเช่าช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร

  [พร0023.4/ว2027-15พค62]แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

  [พร0023.4/ว2003-13พค62]ขอความร่วมมือดำเนินการรับฟังความคิดเ็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฏกระทรวง

  [พร0023.4/ว1947-8พค62]จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540

  [พร0023.4/ว1946-8พค62]แจ้งยกเลิกการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ด้านการแพทย์

  [พร0023.4/ว1945-8พค62]แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2562

  [พร0023.4/ว1944-8พค62]แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมีนาคม 2562

  [พร0023.4/ว1943-8พค62]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร หลักกฏหมายปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 5

  [พร0023.4/ว1884-3พค62]เร่งรัดการส่งแบบรายงานผลตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการบังคับใช้กฏหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.4/1895-3พค62]โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติตามระเบียบการฝึกอบรม การเดินทางไปราชการ และเบิกค่าเช่าบ้าน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดแพร่ประจำปีงบประมาณ 2562

  [พร0023.4/ว1804-30เมษ62]เร่งรัดการลงทะเบียนเปิดเข้าใช้ระบบ ITAS

  [พร0023.4/ว1802-30เมษ62]ขอความอนุเคราะห์จัดส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 

  [พร0023.4/ว1801-30เมษ62]แนวทางการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี

  735 เรื่อง (25 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.05 วินาที