• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4576
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.4/ว5120-3ธค62]แจ้งรายละเอียดผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการประเมินฯ

  [พร0023.4/ว5040-27พย62]การสำรวจข้อมูลหมู่บ้านที่มีราษฎรไม่ถึง 25 คน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

  [พร0023.4/ว602-18พย62]แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง

  [พร0023.4/ว590-13พย62]แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนตุลาคม 2562

  [พร0023.4/ว575-6พย62]ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว572-1พย62]แจ้ง อปท.ตรวจสอบรูปแบบรายการที่ใช้ในการก่อสร้างของ อปท.

  [พร0023.4/ว571-1พย62]แจ้ง อปท.ไม่ต้องจัดส่งสำเนาข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีรายจ่ายเพิ่มเติม รวมถึงแผ่น CD ไปยังกรมส่งเสริมฯ

  [พร0023.4/ว570-1พย62]แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2562

  [พร0023.4/ว569-1พย62]โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว4519-29ตค62]ร่างกฏกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2562

  [พร0023.4/ว546-9ตค62]ดำเนินการสำรวจออกโฉนดที่ดิน ตามแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินและสำรวจออกโฉนดที่ดินด้วยระบบ RTK GNSS Network

  [พร0023.4/ว533-1ตค62]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2562

  [พร0023.4/ว3807-9กย62]การมอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทนตามมาตรา 71 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) 2562

  [พร0023.4/ว4066-25กย62]แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 2562

  [พร0023.4/ว3748-4กย62]รายงานผลการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

  [พร0023.4/ว3655-30สค62]ประชาสัมพันธืเชิญชวนองค์กรปกดครองส่วนท้องถิ่น เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปดตย

  [พร0023.4/ว3568-26ส.ค.62]ขอแจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทย

  [พร0023.4/ว51-20สค62]สำรวจข้อมูลแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว3461-20สค62]แจ้งส่งหนังสือหลักสูตรต้านการทุจริตศึกษา ของสำนักงาน ป.ป.ช.

  [พร0023.4/ว3462-20สค62]แจ้งแนวทางการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว3427-16สค62]แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกรกฎาคม 2562

  [พร0023.4/3426-16สค62]การพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใช้ดุลยพินิจภายหลังการสิ้นสุดการเสนอราคาด้สยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  [พร0023.4/ว3419-16สค62]แจ้งแนววินัจฉัยข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ

  [พร0023.4/ว3420-16สค62]แจ้งซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560

  [พร0023.4/ว3417-16สค62]การยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 104/2557 ลงวันที่ 21 กค 2557

  [พร0023.4/ว3399-15สค62]แจ้งคำอธิบายประเภทงานก่อสร้างและวิธีการคำนวณเทียบสัดส่วนงานโครงการใกล้เคียง

  [พร0023.4/ว3398-15สค62]แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

  [พร0023.4/ว3367-14สค62]แจ้งเวียนกฏหมายลำดับรองที่ออกตามความพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ 2559

  [พร0023.4/ว3366-14สค62]แจ้งคำสั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง

  [พร0023.4/ว3326-13สค62]ขอส่งหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ฯ

  781 เรื่อง (27 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.08 วินาที