• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4532
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.4/ว1561-26เมษ61]ขอความร่วมมือแจ้งเวียนหน่วยงานของรัฐในกระทรวงเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี61

  [พร0023.4/ว1560-26เมษ61]การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างปละการบริหารพัสดุภาครัฐ

  [พร0023.4/ว1544-25เมษ61]การศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.

  [พร0023.4/ว1527-24เมษ61]แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการสอบราคา

  [พร0023.4/ว1528-24เมษ61]ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในรัฐธรรมนูญ

  [พร0023.4/ว1512-23เมษ61]แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่อยงานของรัฐ

  [พร0023.4/ว1513-23เมษ61]แจ้งซักซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย งานก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารวัสดุภาครัฐ 2560 ฯ

  [พร0023.4/ว1372-9เมษ61]การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว1381-9เมษ61]การดำเนินการสบทบทุนสวัสดิการชุมชน

  [พร0023.4/ว116-27มีค61]แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ

  [พร0023.4/ว1189-27มีค61]ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงระเบียบสำนักนายก ฯ

  [พร0023.4/ว1090-21มีค61]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและการรายงานผลการดำเนินงานในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว100-20มีค61]ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง)ในพื้นที่จังหวัดแพร่

  [พร0023.4/ว1058-19มีค61]ส่งรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

  [แจ้งท่านท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ รับเอกสารได้ที่ กลุ่มงานกฏหมายฯ ชั้น2 สถ.จ.แพร่]

  [พร0023.4/ว1058-19มีค61]ส่งรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

  [พร0023.4/ว1045-19มีค61]การดำเนินการของกองหนุนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว1007-15มีค61]ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ฯ

  [พร0023.4/ว957-12มีค61]ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว958-12มีค61]การสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดการระบบการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด

  [พร0023.4/ว941-12มีค61]การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์

  [พร0023.4/ว933-9มีค61]บุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว415-8มีค61]แจ้งคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ กรมบัญชีกลาง

  [พร0023.4/ว914-8มีค61]ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

  [พร0023.4/ว785-27กพ61]กำหนดจัดโครงการอบรมหลักกฏหมายปกครองและคดีปกครองเพื่อการปฏิบัติราชการที่ดี หลักสูตรที่ 1

  [พร0023.4/ว634-14กพ61]แจ้งกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำข้อสรุปสาระสำคัญแห่งสัญญาเป็นภาษาไทย

  [พร0023.4/ว623-14กพ61]เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ

  [พร0023.4/ว560-8กพ61]แจ้งคู่มือการเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  [พร0023.4/ว557-7กพ61]การกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว43-31มค61]โครงการเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครองกระบวนการยุติธรรมทางการปกครองฯ

  [พร0023.4/ว380-29มค61]การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการขุดดินและการถมดิน 2543

  688 เรื่อง (23 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.05 วินาที