• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4545
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.5/ว511-23พย58]แจ้งการโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว4618-19พย58]การโอนเงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน

  [พร0023.5/ว4617-19พค58]การโอนเงินอุดหนุนทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวสถานีสูบน้ำ

  [พร00233/ว4585-19พย58] การฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท(e-LAAS)

  19พย58]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด12ที่นั้ง

  [พร0023.5/ว504-17พย58]การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.5/ว4571-16พย58]การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับภารกิจถ่ายโอนอาหารเสริม(นม) อาหารกลางวัน เงินเดือนครูและการส่งเสริมศักยภาพทางการศึกษา

  [พร0023.5/ว4571-16พย58]การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการศึกษาภาคบังคับไตรมาส1

  [ประกาศ]บันทึกแนบท้ายประกาศเอกสารสอบราคาซื้อ

  [พร0023.5/ว4572-16พย58]การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาส1

  [พร0023.5/ว503-16พย58]แจ้งการโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว4573-16พย58]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี2559 ด้านการศึกษาภาคบังคับ

  [พร0023.5/ว4574-16พย58]แจ้งโอนจัดสรรงบเงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนการบริการสาธารณสุข สนับสนุนสนามกีฬา การจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส และรายการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

  [พร0023.5/ว4543-13พย58]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับค่าก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก ผ่านระบบ GFMIS  

  [พร0023.5/ว4514-12พย58]เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนเบียยังชีพผู้สูงอายุและความพิการ

  [พร0023.5/ว4525-12พย58]เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  [พร0023.5/ว4523-12พย58]เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

  [พร0023.5/ว4520-12พย58]การโอนเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนุนสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  [พร0023.5/ว4518-12พย58]การโอนเงินจัดสรรสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

  [พร0023.5/ว497-9พย58]รายงานผลการดำเนินการบัญชี e-laas

  [พร0023.5/ว4479-10พย58]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะแก่ราชการส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.5/ว491-9พย58]แจ้งการโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว487-6พย58]แจ้งการโอนเงิน อปท

  [พร0023.5/ว488-6พย58]ประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการตรวจเงินแผ่นดิน

  [พร0023.5/ว4404-6พย58]รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์นำส่ง ประจำเดือน ก.ย.

  [พร0023.5/ว4392-6พย58]การเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณปี 59 

  [พร0023.5/ว4388-5พย58]แจ้งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายงานก่อสร้างและบำรุงถนนผ่าน GFMIS 

  เพิ่มเติม

  1.อ.เด่นชัย

  2.อ.เมืองแพร่

  3.อ.ร้องกวาง

  4.อ.ลอง

  5.อ.วังชิ้น

  6.อ.สอง

  7.อ.สูงเม่น

  8.อ.หนองม่วงไข่

  [พร0023.5/ว4381-5พย58]แจ้งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดCCTVผ่าน GFMIS 

  [พร0023.5/ว4382-5พย58]แจ้งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบผ่าน GFMIS

   [พร0023.5/ว4378-5พย58]แจ้งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายงานก่อสร้างลานกีฬา ผ่าน GFMIS  

  2189 เรื่อง (73 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.06 วินาที