• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

   
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4513
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  เรื่องทั้งหมด

  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่: ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2011

  บทความข้อคิดเห็นต่างๆครั้งคะแนนวันการจัดการ
  · [28 ต.ค 54]ประกาศ ทต.แม่หล่าย เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฯ659502011-10-31หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4296-28ต.ค54]โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท063002011-10-31หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4295-28ต.ค54]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่คนพิการหรือทุพพล158602011-10-31หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ว.351-28ต.ค54]สรุปมติการประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 10/2554186902011-10-31หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4229-28ต.ค54]การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหล053502011-10-29หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.4294-28ต.ค54]แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร365602011-10-28หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.350-28ต.ค54]หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลการบำบัดฯ067602011-10-28หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.4293-28ต.ค54]โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายผู้พิการหรือทุพพลภาพ งวดที่ ๑070902011-10-28หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4230-28ต.ค54]รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมบทบาทนักสังคมฯ057702011-10-28หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ว.349-27ต.ค54]รายงานการประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 9/2554060202011-10-28หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ว.348-27ต.ย54]สรุปมติการประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 10/2554677202011-10-28หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4224-26ต.ค54]จัดตั้งศูนย์ธารน้ำใจจากพี่น้องชาวแพร่เพื่อช่วยเหลือฯ051002011-10-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [26 ต.ค 54]ประกาศ อบต.วังธง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการ051102011-10-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [26 ต.ค 54]ประกาศ ทม.แพร่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาดูแลความสะอาดโรงฆ่าสัตว์136702011-10-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4223-25ต.ค54]การป้องกันอุทกภัย049202011-10-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4222-25ต.ค54]การสำรวจภาวะค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ052402011-10-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4221-25ต.ค54]การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำที่มีอยู่แก่ ศปภ.เป็นกรณีเร่ง044302011-10-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4220-25ต.ค54]การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลันฯ042302011-10-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.1/ว.345-25ต.ค54]แจ้งซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประเภทหน่วยงานของรัฐ383102011-10-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.1/ว.344-25ต.ค54]ก.พ.ร.จัดประชุมเรื่อง"สู่ ๑ ทศวรรษพัฒนาระบบราชการ"360302011-10-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4218-25ต.ค54]การประเมินผลการบังคับใช้กฏหมายสาธารณสุขของ อปท.046802011-10-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.343-25ต.ค54]เร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศฯ054602011-10-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.341-21ต.ค54]ปรับรายละเอียดประมาณราคา แบบแปลนก่อสร้างระบบประปา042802011-10-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · 01.ตารางคำนวณหาค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร11262502011-10-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · 02.ตารางเปรียบเทียบ7 รูปแบบ1214394.252011-10-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · 03.บาดาลขนาดกลาง041502011-10-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · 04.บาดาลขนาดเล็ก037302011-10-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · 05.บาดาลขนาดใหญ่043102011-10-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · 06.บาดาลขนาดใหญ่มาก254402011-10-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · 07.ผิวดินขนาดกลาง044002011-10-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · 08.ผิวดินขนาดใหญ่038902011-10-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · 09.ผิวดินขนาดใหญ่มาก041002011-10-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · 10.สำเนาของ detail040302011-10-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4217-21ต.ค54]ขอความร่วมมือการดำเนินมาตรการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก045302011-10-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.4/ว.4071-21ต.ค54]การใช้ประโยชน์ที่ดินตามเจตนารมณ์ของกฏกระทรวงฯ263202011-10-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · 1.บาดาลขนาดเล็ก038402011-10-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · 2.บาดาลขนาดกลาง154902011-10-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · 3.บาดาลขนาดใหญ่145502011-10-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · 4.บาดาลขนาดใหญ่มาก142302011-10-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · 5.ผิวดินขนาดกลาง141402011-10-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · 6.ผิวดินขนาดใหญ่139702011-10-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · 7.ผิวดินขนาดใหญ่มาก047602011-10-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.339-19ต.ค54]การสำรวจจัดทำทะเบียนตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหา352402011-10-20หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.338-19ต.ค54]แจ้งรายงานผลตามข้อสังเกตให้หน่วยรับตรวจฯ265802011-10-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4070-19ต.ค54]สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กที่อายุครบ ๓ ปีฯ046902011-10-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4069-19ต.ค54]นโยบายกระทรวงมหาดไทยเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ 057902011-10-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [19 ต.ค 54]ประกาศ ทม.แพร่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะฯ042602011-10-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [19 ต.ค 54]ประกาศ ทต.สูงเม่น เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเอสฟัสท์ติกคอนก355102011-10-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [19 ต.ค 54]ประกาศ ทม.แพร่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวนสาธาณะฯ145002011-10-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [19 ต.ค 54]ประกาศ ทม.แพร่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารฯ037302011-10-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [19 ต.ค 54]ประกาศ ทม.แพร่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาย้ายหลังคาโครงเหล็กคลุมเวที035602011-10-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [19 ต.ค 54]ประกาศ ทม.แพร่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่าน้ำเชตวัน ครั้งที่ 2035302011-10-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [19 ต.ค 54]ประกาศ ทต.แม่หล่าย เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก062202011-10-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ว.331-18ต.ค54]การคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กฯ779302011-10-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.4068-19ต.ค54]ส่งเงินเพิ่มจากเงินบำนาญปกติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น987052011-10-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.4/ว.330-17ต.ค54]การสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี๒๕๕๔061002011-10-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ว.4066-17ต.ค54]การคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กให้ดำรงตำแหน่งพนักงานฯ066202011-10-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ว.4065-17ต.ค54]หารือค่าเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างกรณีขาดราชการ672902011-10-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/675-11ต.ค54]ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔165802011-10-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.4064-17ต.ค54]แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ต.ค058902011-10-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.4063-17ต.ค54]โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 069402011-10-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.4/671-11ต.ค54]แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินฯ045902011-10-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พิเศษ ว 23/2554-14ต.ค54]การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ379402011-10-14หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [12 ต.ค 54]ประกาศ อบต.บ้านเหล่า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน346002011-10-14หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [11 ต.ค 54]ประกาศ อบต.บ้านเหล่า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย035802011-10-14หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.4061-13ต.ค54]หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวระยะเวลาการคืนบำเหน็จข้าราชการ056202011-10-14หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.329-12ต.ค54]ส่งรายละเอียดการจัดเก็บและนำเงินส่งรายได้ อปท.057502011-10-14หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4060-12ต.ค54]การประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตรเทศบาล042202011-10-14หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ ว.4059-12ต.ค54]การเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการพิจารณาฯ056802011-10-14หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.328-12ต.ค54]ประชาสัมพันธ์การจัดสอบ O-NET,GAT,PATและจัดสอบอื่นๆ044802011-10-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.4/ว.4058-12ต.ค54]ขอเชิญชวนส่งข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างฯ365002011-10-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.4/ว.4057-12ต.ค54]ขอรับเงินอุดหนุนโครงการศูนย์ข้อมูล อปท.ปีงบประมาณ๒๕๕๕053802011-10-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [11 ต.ค 54]ประกาศ ทบ.บ้านถิ่น เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.253302011-10-11หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [11 ต.ค 54]ประกาศ อบต.สรอย เรื่อง สอบราคาจ้างถมดินลูกรัง069502011-10-11หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.168-11ต.ค54]แจ้งแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่เกิดขึ้น052602011-10-11หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4056-11ต.ค54]ซักซ้อมแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อปท.563302011-10-11หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4055-11ต.ค54]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพฯ054902011-10-11หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.327-10ต.ค54]การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น558902011-10-11หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4054-7ต.ค54]แจ้งจัดสรรงบประมาณและแนวทางการใช้จ่าย ปี พ.ศ ๒๕๕๕163032011-10-11หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [7 ต.ค 54]ประกาศ อบต.วังหลวง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการกำจัด เก็บ ขน ขยะ461602011-10-10หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4053-7ต.ค54]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการฯ052702011-10-10หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.325-7ต.ค54]รายงานผลการดำเนินตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ155202011-10-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [7 ต.ค 54]ประกาศ อบต.ทุ่งแค้ว เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย563802011-10-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.3968-6ต.ค54]การติดตามผลงานปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร151502011-10-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ ว.3967-5ต.ค54]แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู บุคลากรการศึกษา058902011-10-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.3889-5ต.ค54]ตรวจระบบควบคุมและติดตามผลการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน171902011-10-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.323-5ต.ค54]การตรวจภาวะโรคกระดูกพรุน160402011-10-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.3965-5ต.ค54]ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและระเบียนทรัพย์สิน264302011-10-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.3964-5ต.ค54]กำชับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์659502011-10-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.3963-5ต.ค54]แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ771902011-10-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.3893-5ต.ค54]การถ่ายโอนภารกิจควบคุมไฟป่าให้แก่ อปท.652902011-10-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.3892-5ต.ค54]ขอความร่วมมือ อปท.จัดทำแผนที่ของข้อมูลสายทางที่ได้นำเสนอ051802011-10-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.3891-5ต.ค54]การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพของ อปท.039802011-10-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.3890-5ต.ค54]ตอบข้อหารือการขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ141802011-10-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.3887-5ต.ค54]ติดตามการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา แจ้งพ้นสภาพนักศึกษา032202011-10-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ ว.3888-5ต.ค54]ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบ394202011-10-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.320-3ต.ค54]ส่งแบบสอบทานการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ066402011-10-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  กรุณาเลือกเดือนที่จะดู:


   
  [ สารบัญเรื่องทั้งหมด | ดูเรื่องทั้งหมด ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.55 วินาที