• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

   
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4508
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  เรื่องทั้งหมด

  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่: ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2011

  บทความข้อคิดเห็นต่างๆครั้งคะแนนวันการจัดการ
  · [28 ต.ค 54]ประกาศ ทต.แม่หล่าย เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฯ658902011-10-31หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4296-28ต.ค54]โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท061602011-10-31หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4295-28ต.ค54]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่คนพิการหรือทุพพล157602011-10-31หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ว.351-28ต.ค54]สรุปมติการประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 10/2554186302011-10-31หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4229-28ต.ค54]การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหล052802011-10-29หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.4294-28ต.ค54]แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร364302011-10-28หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.350-28ต.ค54]หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลการบำบัดฯ066502011-10-28หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.4293-28ต.ค54]โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายผู้พิการหรือทุพพลภาพ งวดที่ ๑070402011-10-28หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4230-28ต.ค54]รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมบทบาทนักสังคมฯ056902011-10-28หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ว.349-27ต.ค54]รายงานการประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 9/2554059802011-10-28หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ว.348-27ต.ย54]สรุปมติการประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 10/2554676702011-10-28หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4224-26ต.ค54]จัดตั้งศูนย์ธารน้ำใจจากพี่น้องชาวแพร่เพื่อช่วยเหลือฯ050702011-10-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [26 ต.ค 54]ประกาศ อบต.วังธง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการ050502011-10-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [26 ต.ค 54]ประกาศ ทม.แพร่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาดูแลความสะอาดโรงฆ่าสัตว์136002011-10-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4223-25ต.ค54]การป้องกันอุทกภัย048702011-10-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4222-25ต.ค54]การสำรวจภาวะค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ051902011-10-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4221-25ต.ค54]การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำที่มีอยู่แก่ ศปภ.เป็นกรณีเร่ง043802011-10-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4220-25ต.ค54]การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลันฯ041902011-10-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.1/ว.345-25ต.ค54]แจ้งซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประเภทหน่วยงานของรัฐ382402011-10-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.1/ว.344-25ต.ค54]ก.พ.ร.จัดประชุมเรื่อง"สู่ ๑ ทศวรรษพัฒนาระบบราชการ"359502011-10-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4218-25ต.ค54]การประเมินผลการบังคับใช้กฏหมายสาธารณสุขของ อปท.046502011-10-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.343-25ต.ค54]เร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศฯ054202011-10-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.341-21ต.ค54]ปรับรายละเอียดประมาณราคา แบบแปลนก่อสร้างระบบประปา042302011-10-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · 01.ตารางคำนวณหาค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร11257802011-10-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · 02.ตารางเปรียบเทียบ7 รูปแบบ1214294.252011-10-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · 03.บาดาลขนาดกลาง041002011-10-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · 04.บาดาลขนาดเล็ก036802011-10-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · 05.บาดาลขนาดใหญ่042502011-10-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · 06.บาดาลขนาดใหญ่มาก253102011-10-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · 07.ผิวดินขนาดกลาง043302011-10-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · 08.ผิวดินขนาดใหญ่038202011-10-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · 09.ผิวดินขนาดใหญ่มาก040502011-10-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · 10.สำเนาของ detail039102011-10-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4217-21ต.ค54]ขอความร่วมมือการดำเนินมาตรการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก044502011-10-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.4/ว.4071-21ต.ค54]การใช้ประโยชน์ที่ดินตามเจตนารมณ์ของกฏกระทรวงฯ262402011-10-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · 1.บาดาลขนาดเล็ก037902011-10-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · 2.บาดาลขนาดกลาง154202011-10-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · 3.บาดาลขนาดใหญ่144502011-10-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · 4.บาดาลขนาดใหญ่มาก141802011-10-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · 5.ผิวดินขนาดกลาง140602011-10-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · 6.ผิวดินขนาดใหญ่138902011-10-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · 7.ผิวดินขนาดใหญ่มาก047002011-10-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.339-19ต.ค54]การสำรวจจัดทำทะเบียนตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหา352002011-10-20หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.338-19ต.ค54]แจ้งรายงานผลตามข้อสังเกตให้หน่วยรับตรวจฯ265302011-10-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4070-19ต.ค54]สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กที่อายุครบ ๓ ปีฯ046402011-10-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4069-19ต.ค54]นโยบายกระทรวงมหาดไทยเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ 057102011-10-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [19 ต.ค 54]ประกาศ ทม.แพร่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะฯ042202011-10-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [19 ต.ค 54]ประกาศ ทต.สูงเม่น เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเอสฟัสท์ติกคอนก354002011-10-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [19 ต.ค 54]ประกาศ ทม.แพร่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวนสาธาณะฯ144602011-10-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [19 ต.ค 54]ประกาศ ทม.แพร่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารฯ036702011-10-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [19 ต.ค 54]ประกาศ ทม.แพร่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาย้ายหลังคาโครงเหล็กคลุมเวที035102011-10-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [19 ต.ค 54]ประกาศ ทม.แพร่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่าน้ำเชตวัน ครั้งที่ 2034802011-10-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [19 ต.ค 54]ประกาศ ทต.แม่หล่าย เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก061702011-10-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ว.331-18ต.ค54]การคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กฯ778702011-10-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.4068-19ต.ค54]ส่งเงินเพิ่มจากเงินบำนาญปกติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น985952011-10-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.4/ว.330-17ต.ค54]การสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี๒๕๕๔060402011-10-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ว.4066-17ต.ค54]การคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กให้ดำรงตำแหน่งพนักงานฯ065102011-10-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ว.4065-17ต.ค54]หารือค่าเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างกรณีขาดราชการ672202011-10-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/675-11ต.ค54]ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔165302011-10-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.4064-17ต.ค54]แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ต.ค058402011-10-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.4063-17ต.ค54]โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 068802011-10-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.4/671-11ต.ค54]แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินฯ045502011-10-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พิเศษ ว 23/2554-14ต.ค54]การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ378602011-10-14หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [12 ต.ค 54]ประกาศ อบต.บ้านเหล่า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน345602011-10-14หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [11 ต.ค 54]ประกาศ อบต.บ้านเหล่า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย034902011-10-14หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.4061-13ต.ค54]หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวระยะเวลาการคืนบำเหน็จข้าราชการ056002011-10-14หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.329-12ต.ค54]ส่งรายละเอียดการจัดเก็บและนำเงินส่งรายได้ อปท.056602011-10-14หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4060-12ต.ค54]การประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตรเทศบาล041902011-10-14หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ ว.4059-12ต.ค54]การเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการพิจารณาฯ056302011-10-14หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.328-12ต.ค54]ประชาสัมพันธ์การจัดสอบ O-NET,GAT,PATและจัดสอบอื่นๆ044302011-10-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.4/ว.4058-12ต.ค54]ขอเชิญชวนส่งข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างฯ364402011-10-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.4/ว.4057-12ต.ค54]ขอรับเงินอุดหนุนโครงการศูนย์ข้อมูล อปท.ปีงบประมาณ๒๕๕๕053102011-10-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [11 ต.ค 54]ประกาศ ทบ.บ้านถิ่น เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.253002011-10-11หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [11 ต.ค 54]ประกาศ อบต.สรอย เรื่อง สอบราคาจ้างถมดินลูกรัง068002011-10-11หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.168-11ต.ค54]แจ้งแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่เกิดขึ้น052002011-10-11หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4056-11ต.ค54]ซักซ้อมแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อปท.562702011-10-11หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4055-11ต.ค54]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพฯ054402011-10-11หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.327-10ต.ค54]การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น558202011-10-11หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4054-7ต.ค54]แจ้งจัดสรรงบประมาณและแนวทางการใช้จ่าย ปี พ.ศ ๒๕๕๕162532011-10-11หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [7 ต.ค 54]ประกาศ อบต.วังหลวง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการกำจัด เก็บ ขน ขยะ460002011-10-10หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4053-7ต.ค54]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการฯ052302011-10-10หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.325-7ต.ค54]รายงานผลการดำเนินตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ154602011-10-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [7 ต.ค 54]ประกาศ อบต.ทุ่งแค้ว เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย563102011-10-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.3968-6ต.ค54]การติดตามผลงานปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร150802011-10-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ ว.3967-5ต.ค54]แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู บุคลากรการศึกษา058302011-10-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.3889-5ต.ค54]ตรวจระบบควบคุมและติดตามผลการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน171302011-10-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.323-5ต.ค54]การตรวจภาวะโรคกระดูกพรุน159902011-10-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.3965-5ต.ค54]ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและระเบียนทรัพย์สิน263902011-10-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.3964-5ต.ค54]กำชับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์658902011-10-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.3963-5ต.ค54]แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ771502011-10-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.3893-5ต.ค54]การถ่ายโอนภารกิจควบคุมไฟป่าให้แก่ อปท.652302011-10-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.3892-5ต.ค54]ขอความร่วมมือ อปท.จัดทำแผนที่ของข้อมูลสายทางที่ได้นำเสนอ050902011-10-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.3891-5ต.ค54]การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพของ อปท.039002011-10-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.3890-5ต.ค54]ตอบข้อหารือการขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ141002011-10-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.3887-5ต.ค54]ติดตามการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา แจ้งพ้นสภาพนักศึกษา031502011-10-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ ว.3888-5ต.ค54]ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบ392802011-10-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.320-3ต.ค54]ส่งแบบสอบทานการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ065802011-10-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  กรุณาเลือกเดือนที่จะดู:


   
  [ สารบัญเรื่องทั้งหมด | ดูเรื่องทั้งหมด ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.53 วินาที