_PRINT 


ข่าว : การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/60
การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/60

การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/60


ข่าวโดย : ณัฐพล
อ่าน 646 ครั้ง
วันที่ 11 เมษายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 04:04:48:AM