_PRINT 


ข่าว : โครงการอบรมหลักสูตร การบริหารความเสี่ยงด้านการเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการอบรมหลักสูตร

โครงการอบรมหลักสูตร การบริหารความเสี่ยงด้านการเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรม แพร่นครา อ.เมือง จ.แพร่

โครงการอบรมหลักสูตร การบริหารความเสี่ยงด้านการเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27 เมษายน 2560


ข่าวโดย : ณัฐพล
อ่าน 1055 ครั้ง
วันที่ 27 เมษายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 12:49:52:PM