_PRINT 


ข่าว : ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ได้เข้าร่วมในการทำความสะอาดเมือง เตรียมความพร้อมของสถานที ร่วมซ้อมเสมือนจริงในการเข้าวางดอกไม้จันทน์
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ได้เข้าร่วมในการทำความสะอาดเมือง เตรียมความพร้อมของสถานที ร่วมซ้อมเสมือนจริงในการเข้าวางดอกไม้จันทน์

ท้องถิ่น

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ได้เข้าร่วมในการทำความสะอาดเมือง เตรียมความพร้อมของสถานที ร่วมซ้อมเสมือนจริงในการเข้าวางดอกไม้จันทน์

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ได้เข้าร่วมในการทำความสะอาดเมือง เตรียมความพร้อมของสถานที ร่วมซ้อมเสมือนจริงในการเข้าวางดอกไม้จันทน์

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ได้เข้าร่วมในการทำความสะอาดเมือง เตรียมความพร้อมของสถานที ร่วมซ้อมเสมือนจริงในการเข้าวางดอกไม้จันทน์


ข่าวโดย : ณัฐพล
อ่าน 789 ครั้ง
วันที่ 24 ตุลาคม 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 13:14:16:PM