_PRINT 


ข่าว : 24 มิ.ย 56 อบรมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557
24

24 มิ.ย 56 อบรมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงเเรมนครแพร่ทาวเวอร์

24 มิ.ย 56 อบรมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงเเรมนครแพร่ทาวเวอร์ ให้แก่ ท้องถิ่นอำเภอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดทำงบประมาณ โดยมี นายศักดิ์ชัย จ.ผลิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการเปิดประชุม


ข่าวโดย : อนุชา สุขทั่วญาติ
อ่าน 1596 ครั้ง
วันที่ 08 กรกฎาคม 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 19:32:18:PM