_PRINT 


ข่าว : 5-6 ก.ค 56 อบรมหลักสูตรการดำเนินการความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2557
5-6

อบรมหลักสูตรการดำเนินการความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  ประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 5-6 ก.ค 2556 ณ โรงแรมแม่ยมพาเลส

อบรมหลักสูตรการดำเนินการความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  ประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 5-6 ก.ค 2556 ณ โรงแรมแม่ยมพาเลส โดยมี นายศักดิ์ชัย จ.ผลิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี


ข่าวโดย : อนุชา สุขทั่วญาติ
อ่าน 1495 ครั้ง
วันที่ 08 กรกฎาคม 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 03:11:46:AM