_PRINT 


ข่าว : การออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ ประจำปี 2557
การออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ

เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  ดำเนินการออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ  ประจำปี  2557  ในวันที่  14  มกราคม  2557   ณ  เวทีกลางงานฤดูหนาวย้อนยุค 30 ปี เมืองแพร่&n

เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด  ดำเนินการออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ  ประจำปี  2557  ในวันที่  14  มกราคม  2557   ณ  เวทีกลางงานฤดูหนาวย้อนยุค 30 ปี เมืองแพร่  บริเวณศูนย์ประชุมฯ บ้านกอเปา ต.ทุ่งโฮ้ง  อ.เมืองแพร่  จ.แพร่


ข่าวโดย : นายอนุชา สุขทั่วญาติ
อ่าน 1801 ครั้ง
วันที่ 15 มกราคม 2557
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 19:05:49:PM