[พร.0037.5/ว.201-11มิ.ย53]ส่งเอกสารขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปไทยเข้มแข็ง 2555
วัน ศุกร์ 11 มิ.ย. 10@ 15:21:07 KRAST
หัวข้อ: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ


[พร.0037.5/ว.201-11มิ.ย53]ส่งเอกสารขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555บทความนี้มาจาก ????????????????????????????????????????????
http://www.phraelocal.go.th

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://www.phraelocal.go.th/modules.php?name=News&file=article&sid=121