[พร0023.5/ว446-30ต.ค.63]แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอปท.ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563
วัน ศุกร์ 30 ต.ค. 20@ 14:25:44 KRAT
หัวข้อ: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ


[พร0023.5/ว446-30ต.ค.63]แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอปท.ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563

เฉพาะสถ.อ.เมืองแพร่ สถ.อ.เด่นชัย

บทความนี้มาจาก ????????????????????????????????????????????
http://www.phraelocal.go.th

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://www.phraelocal.go.th/modules.php?name=News&file=article&sid=13005