[พร0023.3/ว5019-4พย63]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบี
วัน พุธ 04 พ.ย. 20@ 15:55:47 KRAT
หัวข้อ: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น


[พร0023.3/ว5019-4พย63]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2563

บทความนี้มาจาก ????????????????????????????????????????????
http://www.phraelocal.go.th

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://www.phraelocal.go.th/modules.php?name=News&file=article&sid=13021