[พร0023.4/ว5074-6พย63]รายงานข้อมูลตามแบบรายงานการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนตามระเบี
วัน ศุกร์ 06 พ.ย. 20@ 15:35:45 KRAT
หัวข้อ: กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์


[พร0023.4/ว5074-6พย63]รายงานข้อมูลตามแบบรายงานการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

บทความนี้มาจาก ????????????????????????????????????????????
http://www.phraelocal.go.th

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://www.phraelocal.go.th/modules.php?name=News&file=article&sid=13028