• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4752
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: ฝ่ายบริหารทั่วไป

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.1/ว134-27มีค63]สถ.แจ้งเลื่อนโครงการอบรม

  [พร0023.1/ว133-27มีค63]แจ้งยกเลิกการจัดโครงการฝึกอบรม 4 หลักสูตร

  [พร0023.1/ว132-26มีค63]แจ้งข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2563

  [พร0023.1/ว1546-25มีค63]ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องเถิ่นเรื่อง งดกิจกรรมการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  [พร0023.1/ว131-25มีค63]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน คร้้งที่ 9/2563

  [พร0023.1/ว128-23มีค63]โึครงการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ

  [พร0023.1/ว122-20มีค63]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2563

  [พร0023.1/ว114-12มีค63]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2563

  [พร0023.1/ว113-12มีค63]แจ้งจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2540

  [พร0023.1/ว112-12มีค63]ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

  [พร0023.1/ว2094-11มีค63]แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563

  [พร0023.1/ว1254-11มีค63]แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563

  [พร0023.1/ว108-10มีค63]การประชุมสนทนาแลกเปลี่ยนทำเมืองให้เอื้อเพื่อเดิน - จักรยาน 2563

  [พร0023.1/ว106-10มีค63]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2563

  [พร0023.1/ว100-4มีค63]โครงการอบรมสัมมนาปัญหาการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การดำเนินงานด้านกฏหมายและการพัฒนาเกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.1/ว99-4มีค63]โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 66-77

  [พร0023.1/ว98-4มีค63]ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนยท้องถิ่้นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 61 กลับต้นสังกัด

  [พร0023.1/ว96-28กพ63]เสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม 1 ท่านจัดส่งให้สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติฯ

  [พร0023.1/ว95-28กพ63]แจ้งเลื่อนกำหนดการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลีออกไปอย่างไม่มีกำหนด

  [พร0023.1/ว94-28กพ63]แจ้งเลื่อนการจัดอบรมโครงการหลักสูตร ถนนปลอดภัย รุ่นที่ 1- 15 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

  [พร0023.1/ว1089-28กพ63]ขอเชิญประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2563

  (แก้ไขรายงานการประชุมฯหน้าที่ 4 ลำดับที่ 113)

  [พร0023.1/ว91-26กพ63]การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2563

  [พร0023.1/ว1035-26กพ63]การประดับตราสัญลักษณ์ฉลองการครบรอบ 70 ปี ของการสถาปนาควงามสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-กัมพูชา ในปี 2563

  [พร0023.1/ว81-25กพ63]โครงการอบรมหลักสูตร ท้องถิ่นคุณธรรม รุ่นที่ 8

  [พร0023.1/ว80-25กพ63]ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ

  [พร0023.1/ว79-25กพ63]โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 63-65

  [พร0023.1/ว965-21กพ63]การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563

  [พร0023.1/ว967-21กพ63]ขอเชิญเข้าร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563

  [พร0023.1/ว76-20กพ63]แจ้งข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2563

  [พร0023.1/ว924-19กพ63]ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  938 เรื่อง (32 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที