• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4752
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: ฝ่ายบริหารทั่วไป

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.1/ว644-13ธค62]แจ้งซักซ้อมการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2563

  (เฉพาะเทศบาลเมืองแพร่)

  [พร0023.1/ว5281-16ธ.ค.62]แจ้งเลื่อนพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่อในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  [พร0023.1/ว5283-16ธค62]แจ้งโครงการและบัญชีมอบหมายภารกิจงานเมืองแพร่เมืองเก่า วิถีแพร่ วิถีล้านนา 1191 ปี

  [พร0023.1/ว5219-11ธค62]ขอเรียนเชิญคณะกรรมการฯดำเนินการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2563

  [พร0023.1/ว647-16ธค62]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2562

  [พร0023.1/ว643-11ธค62]แจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องการฝึกอบรม

  [พร0023.1/ว637-9ธค62]การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น

  [พร0023.1/ว639-9ธค62]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานแพร่เมืองเก่า วิถีแพร่ วิถีล้านนา 1191 ปี

  [พร0023.1/ว630-29พย62]ผลการออกรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย ประจำปี 2562

  [พร0023.1/ว626-28พย62]แจ้งข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2562

  [พร0023.1/ว5008-26พย62]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดกิจกรรมงานแพร่เมืองเก่า 1191 ปี วิถีแพร่ วิถีล้านนา ที่อยู่ในอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.1/ว5009-26พย62]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดกิจกรรมงานแพร่เมืองเก่า 1191 ปี วิถีแพร่ วิถีล้านนา ที่อยู่ในอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.1/ว4949-25พย62]ประกาศกระทรวง เรื่อง การฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้มีการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายเงินได้ 2562

  [พร0023.1/ว4929-22พย62]แนวทางการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  (เพิ่มเติม แบบตอบรับเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ วันที่ 13 ธันวาคม 2562)

  [พร0023.1/ว4928-22พย62]แจ้งกำหนดการ โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ

  [พร0023.1/ว4927-22พย62]การมอบหมายหน้าที่เพื่อดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก(นายก ทต.บ้านปิน นายก อบต.เหมืองหม้อ นายก อบต.แดนชุมพล)

  [พร0023.1/ว615-21พย62]เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540

  [พร0023.1/ว614-21พย62]โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน

  [พร0023.1/ว4893-20พย62]ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดกิจกรรมงานแพร่เมืองเก่า 1,191 ปี ที่อยู่ในอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.1/ว606-19พย62]แจ้งการประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

  (เฉพาะ ขรก. สถ.จ. สถ.อ แพร่)

  [พร0023.1/ว605-19พย62]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2562

  [พร0023.1/ว599-15พย62]โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานศึกษาและสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับสูง

  [พร0023.1/ว598-15พย62]โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานสาธารณสุขและสิ่แวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับสูง

  [พร0023.1/ว578-7พย62]สถาบันต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ได้กำหนดปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษ

  [พร0023.1/ว529-7พย62]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22,23,24

  [พร0023.1/ว469-6พย62]แผนเตรียมความพร้อมทรัพยากรด้านสิ่งอำนวยความสดวกและอื่นๆ 2562 - 2565

  [พร0023.1/ว574-4พย62]แจ้งกำหนดการตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  [พร0023.1/ว4574-1พย62]ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก(นายก ทต.บ้านปิน นายก อบต.เหมืองหม้อ นายก อบต.แดนชุมพล)

  [พร0023.1/ว4573-1พย62]แจ้งเลื่อนเวลาการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแพร่

  [พร0023.1/ว560-25ตค62]การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 คำสั่งจังหวัดแพร่)

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ภาคผนวก ก-ฉ)

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ภาคผนวก ช)

  938 เรื่อง (32 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที