• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5015
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: ฝ่ายบริหารทั่วไป

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.1/ว482-9กย62]จัดโครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ทักษะและจรรยาบรรณแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์

  [พร0023.1/ว481-9กย62]กำหนดแผนโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 25 - 33

  [พร0023.1/ว480-9กย62]โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประเภทพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.1/ว478-5กย62]แจ้งจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพโดยการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับ คุณประโยชน์ของการบริโภคผลไม้

  [พร0023.1/ว411-5กย62]เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2540

  [พร0023.1/ว3773-5กย62]ป้ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  (เอกสารเพิ่มเติม)

  [พร0023.1/ว3717-3กย62]แจ้งรายงานการประชุมคณะทำงานโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน - วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ ฯ

  (เอกสารเพิ่มเติม)

  [พร0023.1/ว470-3กย62]แจ้ง อปท.ซึ่งมีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ใช้ในการประกอบพิธีบรมราชาภิเษก ร่วมกันดูแลรักษาแหล่งน้ำให้ใสสะอาด และพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบให้เป็นระเบียบ ฯ

  [พร0023.1/ว469-3กย62]ขอเชิญประชุม บุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่(เฉพาะ ขรก.สถ.จ.และ สถ.อ.แพร่)

  [พร0023.1/ว451-30สค62]ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทษญี่ปุ่นผ่านองค์กร IM Japan

  [พร0023.1/ว450-30สค62]โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาสักยภาพด้านความรู้ ทักษะและจรรยาบรรณแก่ผู้ปฏิบัติงาน ฯ

  [พร0023.1/ว449-30สค62]ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการสอนภาษาจีนอนนไลน์สำหรับผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.1/391-27สค62]การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเส้นทางจักรยานในกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ของจังหวัด(เฉพาะท้องถิ่นอำเภอเมืองแพร่)

  [พร0023.1/11204-23ส.ค.62]แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมผู้บริหาร ปลัด ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าส่วนของทุกอปท.ในพื้นที่อำเภอเมือง

  เฉพาะอำเภอเมืองแพร่

   

   

  [พร0023.1/ว438-21สค62]แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับการบริโภคไอโอดีน

  [พร0023.1/ว437-21สค62]แจ้งประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง ฯ

  [พร0023.1/ว3487-21สค62]ขอเชิญประชุมคณะทำงานโครงสร้างการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน - วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก(เฉพาะ นายก ทต.บ้านปิน และ นายก อบต.เหมืองหม้อ)

  [พร0023.1/ว426-16สค62]ประชามสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.1/ว424-16สค62]การกระจายอำนาจและขยายการให้บริการจากส่วนกลางไปสู่ภูมิภาค

  [พร0023.1/ว423-16สค62]ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการศึกษาระดับปริญญาโทแลัปริญญาเอก

  [พร0023.1/ว422-16สค62]การอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณฯอายุราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 

  [พร0023.1/ว3369-14สค62]ขอเชิญประชุมผู้บริหาร ปลัด ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าส่วนของทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ สูงเม่น เด่นชัย หนองม่วงไข่ ร้องกวาง และ สอง

  [พร0023.1/ว413-13สค62]ขอเชิญประชุมคณะทำงาน กรรมการเลขานุการร่วม โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เรื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  [พร0023.1/345-7สค62]ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ในการจัดสถานที่ เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมชนนีพันปีหลวง ประจำพุทธศักราช 2562(เฉพาะ ท้องถิ่นอำเภอเมือง)

  [พร0023.1/339-6สค62]แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมผู้บริหาร ปลัด ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าส่วนของทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอลอง

  [พร0023.1/ว397-2สค62]ขอเชิญผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการอบรมทางวิชาการ ฯ

  [พร0023.1/ว396-2สค62]การจัดงานวันแม่แห่งชาติในโอกาสเฉลิมมพระชนมพรรษา ฯ 12 สค 62

  [พร0023.1/ว395-2สค62]ขอเชิญประชุมผู้บริหาร ปลัด ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอลอง และอำเภอวังชิ้น

  [พร0023.1/ว3230-2สค62]ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  (เฉพาะ นายก ทต.บ้านปิน นายก อบต.เหมืองหม้อ นายก อบต.แดนชุมพล)

  [พร0023.1/ว3230-2สค62]ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการโคึรงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  938 เรื่อง (32 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที