• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5067
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.2/ว4662-26พย61]การสรรตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560

  ใบปะหน้า

  [พร0023.2/ว4693-28พย61]มติ การประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 11-2561 วันที่ 21พย61

   

  [พร0023.2/ว4649-26พย61]การรายงานสถานะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

  มติ การประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 21 พย 61

  [พร0023.2/ว495-16พย61]ดำเนินโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2

  (ถึง อบจ.แพร่ เทศบาลเมืองแพร่ สถ.อ.เมืองแพร่ สถ.อ.สอง สถ.อ.เด่นชัย สถ.อ.ลอง)

  [พร0023.2/ว492-15พย61]สำรวจชื่อข้าราชการครู พนักงานฯ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาครู ฯ ซึ่งยังไม่ได้ส่งรายชื่อ ส่งรายชื่อให้ กรม ฯ

  [พร0023.2/ว4445-13พย61]ยุทธศาสตร์การบริการทรัยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น 2561 - 2565

  (เอกสาร ต่อ)

  [พร0023.2/ว4417-12พย61]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบ 62

  [พร00023.2/ว474-12พย61]การพิจารณาขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562

  [พร0023.2/ว4400-9พย61]หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2562

  [พร0023.2/ว4378-8พย61]โครงการอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ (เพิ่มเติม)

  [พร0023.2/ว466-8พย61]รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพื่อลงทุน ประจำปี 2561

  [พร0023.2/ว464-6พย61]แจ้งตรวจสอบรายชื่อ ฯ ผู้เข้าอบรม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ปีงบ 62

  [พร0023.2/ว463-6พย61]ตรรวจสอบรายชื่อ ฯ ผู้เข้าอบรม โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบ 62

  [พร0023.2/ว462-6พย61]แจ้งแนวทางพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่จะขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2562

  [พร0023.2/ว4310-5พย61]แนวทางการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

  [พร0023.2/ว4303-5พย61]การเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]

  [พร0023.2/ว4223-30ต.ค.61]โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2562

  [พร0023.2/ว4133-24ตค61]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - กันยายน 2561)

  [พร0023.2/ว4128-24ตค61]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 10/2561

  [พร0023.2/ว4127-24ต.ค.61]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจ.แพร่ครั้งที่ 10/2561

  [พร0023.2-17ต.ค.61]มติ ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่10/2561

  [พร0023.2/ว4059-19ตค61]แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงนครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2561

  [พร0023.2/ว14829-19ตค61]แจ้งผลการประเมินผลานข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อนเลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ(กรณีเยียวยารอบเดือนเมษายน 2559 ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน)

  [พร0023.2/ว4057-19ตค61]แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือน เมษายน 2560

  [พร0023.2/ว4056-19ตค61]แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)

  [พร0023.2/ว3938-11ตค61]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)

  มติ การประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 17 ตค 2561

  [พร0023.2/ว3997-17ตค61]กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีผู้เยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2559 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน)

  [พร0023.2/ว3982-16ตค61]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกาาภาคบังคับ(ค่าเช่าบ้าน) งวดที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)

  1988 เรื่อง (67 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที