• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5015
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร 0023.2/ว10-9ม.ค.2561]โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเเต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  [พร 0023.2/ว6]โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเเต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  [พร0023.2/ว5095-26ธค60]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 61 สำหรับ ค่าเช่าบ้าน ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 61)

  [พร0023.2/ว5086-26ธค60]มติการประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 12/2560 วันที่ 20 ธันวาคม 2560

  [พร0023.2/ว5083-26ธค60]มติ การประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 12 วันที่ 20 ธันวาคม 2560

  [พร0023.2/ว4882-13ธค60]ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น 60

  [พร0023.2/ว4879-13ธค60]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 61 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ไตรมาสที่2(ม.ค-มี.ค 60)

  [พร0023.2/ว4876-13ธค60]การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก

  [พร0023.2/ว4878-13ธค60]กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 58

  [พร0023.2/ว4877-13ธค60]แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน 59

  [พร0023.2/ว4880-13ธค60]แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 61 สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ไตรมาสที่2(ม.ค-มี.ค 61)

  [พร 0023.2/4790-6ธ.ค.60]การอนุญาตผู้สมัครเข้ารับการสรรหาข้าราขการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

  [พร0023.2/ว4672-28พย60]เร่งรัดการบันทึุกข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามมาตรา 35

  [พร0023.2/490-28พย60]ดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

  (เฉพาะท้องถิ่น อ.วังชิ้น)

  [พร0023.2/ว419-28พย60]ดำเนินโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

  [พร0023.2/ว406-20พย60]ดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา

  [พร0023.2/ว405-20พย60]รายงานข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  [พร0023.2/ว4517-20พย60]การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น(เพิ่มเติม)

  [พร0023.2/ว4518-20พย60]การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่8/2560

  [พร0023.2/ว4545-21พย60]มติ การประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 11/2560

  [พร0023.2/ว4552-21พย60]มติ การประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 11/2560

  [พร0023.2/ว4434-14พย60]การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล กรณีพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเกษียณอายุราชการ

  [พร0023.2/ว4375-10พย60]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล

  [พร0023.2/ว389-9พย60]แจ้งแก้ไข เอกสารการขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา

  [พร0023.2/ว4304-7พย60]การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.2/ว19093-7พย60]โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่นสำหรับคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบ61

  [พร0023.2/ว4297-7พย60]การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี2561

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

  [พร0023.2/ว4281-6พย60]ประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล และเมืองพัทยา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายผู้บริหาร

  [พร0023.2/ว383-3พย60]การประเมินโบนัสปี 60

  [พร0023.2/ว4194-31ตค60]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนตำบล

  1988 เรื่อง (67 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.11 วินาที