• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4752
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.2/ว1051-17มีค60]แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ. แพร่ครั้งที่ 3/2560

  แจ้งมติตาราง ก.อบต.แพร่ ครั้งที่  3/2560

  [พร0023.2/ว110-16มีค60]บัญชีสำรวจเครื่องราชอิสริยาภรณ์

  ตาราง ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 3/2560

  [พร0023.2/ว916-8มีค60]การปฎิบัติตามหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที 8/2560

  [พร0023.2/ว912-8มีค60]กำหนดส่งผลงานวิชาการพนักงานข้าราชการครู รอบเดือนตุลาคม

  [พร0023.2/ว873-6มีค60]เร่งรัดติดตามการจัดทำบัญทึกข้อมูลตั้งศูนย์บุคลากรท้องถิ่น ระยะที่1

  [พร0023.2/ว874-6มีค60]ขอเชิญประชุม web conferrence 

  [พร0023.2/ว831-3มีค60]แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการครู ด้าน 3 

  [พร0023.2/ว832-3มีค60]ขอให้ตรวจสอบการจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก

  [พร0023.2/ว833-3มีค60]ซักซ้อมแนวทางการบริหารงานบุคคลลูกจ้างประจำ

  [พร0023.2/ว768-28กพ60]แบบตรวจสอบการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ

  [พร0023.2/ว755-28กพ60]การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนท้องถิ่น 

  [พร0023.2/ว756-28กพ60]การสำรวจตำแหน่งที่ว่างของ อปท 

  [พร0023.2/ว716-24กพ60]การพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ถ่ายโอนบุคลากรปี 60 

  [พร0023.2/ว636-20กพ60]แจ้งมติที่ประชุมคระกรรมการ ก.อบต.จังหวัดแพร่ 2/60

  [พร0023.2/ว637-20กพ60]แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 2 

  [พร0023.2/ว614-20มค60]การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ตาราง ก.ท.จ. ครั้งที่ 2/2560

  ตารางก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2560

  [พร0023.2/ว521-10กพ60]แบบประเมินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

  [พร0023.2/ว467-8กพ60]การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

  [พร0023.2/ว442-7กพ59]ขอเชิญประชุมผ่าน web Conference 

  [พร0023.2/ว428-6กพ60]การเทียบตำแหน่งประเภทผู้อำนวยการท้องถิ่นในการขอกลับเข้ารับราชการ

  [พร0023.2/ว51-6กพ59]ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐ 2559

  [พร0023.2/ว36-31มค59]การตรวจสอบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

  [พร0023.2/ว305-26มค59]แจ้งมติที่ประชุมพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ 1/60

  [พร0023.2/ว291-25มค59]แจ้งมติประชุมพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่1/2560

  [พร0023.2/ว292-25มค59]เร่งรัดติดตามผลการดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการศูนย์บุคลากรท้องถิ่น

  [พร0023.2/ว33-25มค59]การกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

  1988 เรื่อง (67 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที