• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5067
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.2/ว3762-20กย59]การคัดเลือกปลัดเทศบาล ก.ท.และกรรมการผู้แทนปลัด อบต กรณีครบวาระตำแหน่ง 

  [พร0023.2/ว15348-16กย59]แจ้งกำหนดการฝึกอบรมโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ 1

  [พร0023.2/ว3704-16กย59]การร้องขอให้ทบทวนการพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา

  [พร0023.2/ว3702-15กย59]การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

  [พร0023.2/ว3698-15กย59]การดำเนินการสอบแข่งขันบรรจุเพื่อเข้าเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.2/ว3590-8กย59]ส่งประกาศรายชื่อสถาบันการศึกษา เพื่อว่าจ้างสำรวจความพึงพอใจ

  [พร0023.2/ว3526-5กย59]ประกาศชื่อสถาบันศึกษา เพื่อจ้างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

  [พร0023.2/ว3509-2กย59]แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 8/2559

  [พร0023.2/ว3498-2กย59]แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 8/2559

  [พร0023.2/ว3474-31สค59]การเทียบตำแหน่งนักบริหารงานช่างกับตำแหน่งนักบริหารงานช่างสุขาภิบาล

  [พร0023.2/ว3475-31สค59]แนวทางการสรรหาตำแหน่งสายผู้บริหารที่ว่าง

  [พร0023.2/ว14135-29สค59]แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครู

  [พร0023.2/ว3446-29สค59]กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู

  [พร0023.2/ว15137-29สค59]แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู

  [พร0023.2/ว3447-29สค59]โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเลื่อนวิทยะฐานะ

  สรุปตาราง ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 8/2559

  สรุปตาราง ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 8/2559

  [พร0023.2/ว381-25สค59]การจ้างพนักงานทั่วไปคนเดิม(ต่อสัญญาจ้าง) ปี 2560

  [พร0023.2/ว3382-24สค59]แนวทางการปฎิบัติกรณีปลัดอปท.ปฎิบัติหน้าที่นายกอปท.ถูกกล่าวหาว่าทำผิดวินัย

  [พร0023.2/ว3379-23สค59]ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

  [พร0023.2/ว553-23สค59]โครงการประกวดคำขวัญส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

  [พร0023.2/ว3348-22สค59]แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ

  [พร0023.2/ว737-22สค59]ซักซ้อมการขอรับการประเมินประสิทธิภาพ(โบนัส)

  [พร0023.2/ว3341-22สค59]การคัดเลือกข้าราชการท้องถิ่นดีเด่น 59 

  [พร0023.2/ว5329-16สค59]หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคลเทศบาล

  เพิ่มเติม 1.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย

             2.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุธรณ์

             3.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ

  เพิ่มเติม[พร0023.2/ว5326-16สค59]กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขงานบริหารบุคคล อบต.

  เพิ่มเติม 1.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย

              2.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ

              3.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธร และการร้องทุกข์

  [พร0023.2/ว366-16สค59]ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม ความรู้เบื้องต้นกับวินัยและการรักษาวินัย

  [พร0023.2/ว3079-1สค59]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ก.อบต.แพร่ ครั้งที่ 7/59

  [พร0023.2/ว3205-9สค59]การจัดสรรงปมรายจ่ายสนับสนุนถ่ายโอนบุคลากร

  [พร0023.2/ว3182-8สค59]แจ้งผลสัมฟทธิ์การพัฒนาข้าราชการครู

  1988 เรื่อง (67 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.14 วินาที