• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5015
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.2/ว1521-18เมย59]การประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานส่วนท้องถิ่นจำแนกตามประเภทงาน 

  [แก้ไข][พร0023.2/ว1444-7เมย59]แจ้งมติที่ประชุม พนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/59

  [พร0023.2/ว1444-7มีค59]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดแพร่ 3/2558

  [พร0023.2/ว6291-8มีค59]การระบุตำแหน่งและการเปลี่ยนบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

  [พร0023.2/ว1380-1เมย59]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 3/2558

  สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีสรุปมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 3/2559

  [ พร0023.2/ว5626-30มีค59]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี59

  [ประกาศ]ตาราง ก.อบต. จังหวัดแพร่ ครั้งที่3/2559

  [ประกาศ]ตาราง ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 3 / 2559

  [พร0023.2/ว5456-29มีค59]การจัดบริการวิชาการเกี่ยวกับมาตรการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง

  [พร0023.2/ว5393-28มีค59]การบันทึกข้อมูลจำนวน ค่าใช้จ่ายบุคลากร และค่าตอบแทนข้าราชการฝ่ายการเมืองของ อปท.

  [พร 0023.2/ว5329-30ธค58]ประกาศหลักเกฑณ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุลเทศบาล

  [พร0023.2/ว151-22มีค59]การขอรับค่าลงทะเบียนโครงการแนวทางการบริหารบุคลากรทางการศึกษาคืน

  [พร0023.2/ว1191-22มีค59]การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปการจัดการศึกษาภาคบังคับ(เช่าบ้าน)

  [พร0023.2/ว5326-30ธค58]ส่งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์งานบริหารบุคคล อบต 

  [พร0023.2/ว145-21มีค59]บัญชีสำรวจผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

  [พร0023.2/ว4741-18มีค59]การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป การจัดการศึกษาภาคบังคับ(เงินเดือนครู-ค่าจ้างประจำ)

  [พร0023.2/ว1066-14มีค59]การดำเนินการบริหารงานบุคคลของ อปท.ระบบแท่ง

  [พร0023.2/ว1016-10มีค59]แจ้งผลการประเมินข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น

  [พร0023.2/ว1009-9มีค59]การระบุตำแหน่งและเปลี่ยนบัตรจาก ระะบบซีเป็นระบบ จำแนก ตำแหน่งเป็นประเภทลักษณะงาน

  [พร0023.2/ว1008-9มีค59]แนวทางการดำเนินการในมาตรฐานทั่วไปโครงสร้างระดับตำแหน่งระบบใหม่

  [พร0023.2/ว1010-9มีค59]ซักซ้อมการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการพนักงานท้องถิ่น

  [พร0023.2/ว989-8มีค59]ซักซ้อมแนวทางปรับปรุงแผนอัครากำลัง 3ปี(ระบบแท่ง)

  [พร0023.2/ว986-8มีค59]ขอเชิญอบรมเพื่อต่ออายุผู้ปฎิบัติหน้าที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์

  [พร0023.2/987-8มีค59]มาตรการระงับการดำเนินการบริหารงานบุคคลของ อปท.

  [พร0023.2/ว949-7มีค59]ส่งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคล อบต.

  [พร0023.2/ว948-7มีค59]ส่งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพนักงานบุคคลของเทศบาล

  [พร0023.2/ว950-7มีค59]ซักซ้อมแนวทางการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นสู่บัญชี 5

  [พร0023.2/ว938-4มีค59]การเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

  [พร0023.2/ว893-2มีค59]สำรวจอัตรากำลังตำแหน่งศึกษานิเทศก์

  [พร0023.2/ว858-1มีค59]แจ้งมติที่ประชุมพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/59

  1988 เรื่อง (67 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที