• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5041
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.2/ว4432-9พย58]แจ้งมติที่ประชุมพนักงานเส่งนตำบลจังหวัดแพร่ 10/58

  [พร0023.2/ว4435-9พย58]แจ้งมติที่ประชุมพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ 10/58

  [พร0023.2/ว4423-9พย58]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559สนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

  [พร0023.2/ว485-6พย58]การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการอบต.(โบนัส)

  [พร0023.2/ว4402-6พย58]การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับจัดการศึกษาภาคบังคับ

  [พร0023.2/ว488-6พค58]การประเมินประสิทธิภาพและการปฎิบัติราชการของเทศบาล

  [พร0023.2/ว4355-4พย58]ซักซ้อมแต่งตั้งครูผู้ดูแลเด็กที่ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

  [29ตค58]ตาราง ก.อบต จังหวัดแพร่  ครั้งที่10/2558

  [29ตค58]ตาราง ก.ท.จ. ครั้งที่10/2558

  [พร0023.2/ว4262-29ตค58]การจัดทำแผนความต้องการครูของ อปท. 

  [พร0023.2/ว473-29ตค58]รายชื่อขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ 58

  [พร0023.2/ว461-21ตค58]แนวทางปฎิบัติกรณีรองนายกรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

  [พร0023.2/ว460-21ตค58]โครงการฝึกอบรมสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.2/ว4032-12ตค58]แนวทางการปฏิบัติรองนายก อปท.รักษาราชการแทน นายก อปท.

  [พร0023.2/ว414-12ตค58]แนวทางปฎิบัติกรณี อปท.ส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไป 58  

  [พร0023.2/ว416-6ตค58]สำรวจข้อมมูลด้านบุคลากร  

  [พร0023.2/ว3938-6ตค58]ซักซ้อมความเข้าใจการกำหนดตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  [พร0023.2/ว3908-5ตค58]การหารือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริหารการศึกษา

  [พร0023.2/ว3884-1ตค58]ส่งประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล อบต.

  [พร0023.2/ว3858-30กย58]ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของเทศบาล

  เอกสารเพิ่มเติม 1.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล

                          2.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับ4)

                          3.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจ้างพนักงานจ้าง

  [พร0023.2/ว3854-30กย58]แนวทางการส่งคืนเงินสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน 58

  [พร0023.2/ว3849-30กย58]การประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

  [พร0023.2/ว3848-30กย58]คุณสมบัติผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ผอ.กองและหัวหน้าฝ่าย

  [พร0023.2/ว381328กย58]แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.แพร่ ครั้งที่ 9/58

  [พร0023.2/ว3820-28กย58]แจ้งมติที่ประชุม ก.จ.ท.แพร่ ครั้งที่ 9/58

  [พร0023.2/ว395-25กย58]แนวทางการปฎิบัติในการเสนอเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

  [24กย58]ตาราง ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 9 / 2558

  [พร0023.2/ว3761-24กย58]สำรวจงบประมาณของบุคลากรถ่ายโอน

  [พร002.2/ว3577-9กย58]การกำหนดค่าเป้าหมายและระดับคะแนน หลักเกณฑ์ เงินรางวัลประจำปี

  [พร0023.2/ว3562-9กย58]ส่งประกาศตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และระดับคะแนน

  1988 เรื่อง (67 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.13 วินาที