• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5052
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.2/ว2662-7กค58]ส่งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของ อบต.

  [พร0023.2/ว2636-6กค58]ประกาศเกณฑ์กรณีไม่ต้องสอบแข่งขันในการปฎิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล พ.ศ 2558

  [พร0023.2/ว258-6กค58]ซักซ้อมความเข้าใจข้าราชการและผู้รับบำนาญที่ประสงค์ยื่น undo

  [พร0023.2/ว2635-6กค58]การหารือปรับเงินเดือนครูบุคลากรครูผดด.ครูผู้ช่วยและตำแหน่งครู

  [พร0023.2/ว2533-1กค58]ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่น

  [พร0023.2/ว2532-1กค58]โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่

  [พร0023.2/ว2499-29มิย58]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จ.แพร่ ครั้งที่6-58

  [พร0023.2/ว2497-29มิย58]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จ.แพร่ ครั้งที่6-2558

  [26มิย58]สรุปมติตาราง ก.ท.จ. ครั้งที่ 6/2558

  [26มิย58]สรุปตารางมติ ก.อบต. ครั้งที่6/2558 

  [พร0023.2/ว2367-19มิย58]การจัดสรรอัตราผู้บริหารการศึกษา ครูผู้ช่วย พนักงานจ้างทั่วไป

  [พร0023.2/ว2361-19มิย58]แนวทางจัดทำงบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการศึกษาภาคบังคับ 

  [พร0023.2/ว2343-18มิย58]แนวทางการประเมินปฎิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับรางวัลประจำปี

  [พร0023.2/ว2342-18มิย58]แจ้งวันใช้งน ระบบอัตโนมัตินายทะเบียนอปท  ในโปรแกรมลงทะเบียนผู้มีสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.2/2341-18มิย58]แก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานกลางการบริหารงานส่วนบุคคลส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.2/ว218-8มิย58]รวบรวมข้อมูลครูและพนักงานครูในสังกัด อปท.

  [พร0023.2/2127-5มิย58]แก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.2/ว214-4มิย58]แจ้งการกรอกข้อมูลครูและพนักงานที่ได้รับการปรับเงินเดือนเพิ่ม

  [พร0023.2/ว2059-2มิย58]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ 5/2558

  [พร223.32/ว2066-3มิย58]แจ้งมติที่ประชุมพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ 5/2558

  [พร0023.2/ว2038-29พค58]สัมนาการบริหารบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่นพนักงานครูและบุคลากร

  สรุปตารางมติ ก.อบต.แพร่  ครั้งที่ 5/2558

  สรุปตารางมติ ก.ท.จ.แพร่ครั้งที่ 5/2558

  [พร0023.3/ว193-24พค58]สำรวจรายชื่อข้าราชการพนักงานครูประสงค์จะพัฒนาเพื่อรับวุฒิประกาศนียบัตรทางการศึกษา

  [พร0023.2/ว190-26พค58]แจ้งหลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้มิสิทธิสอบตำแหน่งผู้บริหารเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารต่างสายงานในตำแหน่งรองปลัดเทศบาลและตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  [พร0023.2/ว179-20พค58]สำรวจข้อมูลการเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารเทศบาลในเทศบาลกลางเดิม 

  [พร0023.2/ว1864-19พค58]ซักซ้อมแนวทางขอยกเวินเดินทางไปราชการต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  [พร0023.2/ว1817-15พค58]สำรวจข้อมูลเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลในเทศบาลขนาดกลางเดิม

  [พร0023.2/ว1773-12พค58]ส่งประกาศเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของ อบต.

  เพิ่มเติม 1.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน 2558

             2.กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

  [พร0023.2/ว1775-12พค58]ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลเทศบาล

  เพิ่มเติม 1.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน 2558

             2.หลักเกณฑ์กำหนดเงื่อนไขและการกำหนดวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

  1988 เรื่อง (67 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.13 วินาที