• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5067
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.2/ว.4353-15ธ.ค57]การปรับเปลี่ยนระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบซี เป็นระบบแท่ง

  [พร0023.2/ว.4324-11ธ.ค57]การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

  [พร0023.2/ว.4296-9ธ.ค57]การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๕๖

  [พร0023.2/ว.4233-3ธ.ค57]สำรวจข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

  [พร0023.2/ว.4167-28พ.ย57]แจ้งมติที่ประชุมคณะ ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗

  [พร0023.2/ว.4137-27พ.ย57]สำรวจข้อมูลการเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ในเทศบาลกลาง(เดิม)

  [พร0023.2/ว.4136-27พ.ย57]การปรับปรุงตำแหน่งรองปลัดเทศบาลระดับ ๘ เป็นระดับ ๙

  [พร0023.2/ว.4103-25พ.ย57]แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗

  [26 พ.ย. 57]ตารางสรุป มติ ก.อบต.แพร่ ครั้งที่ 11/2557

  [พร0023.2/ว.393-24พ.ย57]กำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ

  [พร0023.2/ว.4017-20พ.ย57]การดำเนินการกรณีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล่นการพนันและเสพสุรา

  [พร0023.2/ว.4011-20พ.ย57]สำรวจงบประมาณของบุคลากรถ่ายโอน

  [20 พ.ย.57]โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

  [พร0023.2/ว.3982-19พ.ย57]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๗)

  [พร0023.2/ว.3962-18พ.ย57]หารือแนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเงินเป็นรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

  [พร0023.2/ว.3876-12พ.ย57]การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ๒

  [พร0023.2/ว.3836-10พ.ย57]หารือเกณฑ์รายได้กรณีการปรับปรุงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ระดับ ๘

  [พร0023.2/ว.377-10พ.ย57]แจ้งรายชื่อผู้ขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี ๒๕๕๗

  [พร0023.2/ว.3820-7พ.ย57]แนวทางการเทียบตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครกับพนักงานเทศบาล

  [พร0023.2/ว.3790-6พ.ย57]หารือการนับระยะเวลาดำรงตำแหน่งเพื่อเลื่อนวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ

  [พร0023.2/ว.3789-6พ.ย57]หารือคุณสมบัติผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและระดับที่สูงขึ้นเป็นกรณีพิเศษ ๑ ระดับ (กรณีเกษียณอายุราชการ)

  [พร0023.2/ว.3788-6พ.ย57]การจัดตั้งฝ่ายที่แตกต่างจากที่ ก.ท. กำหนด

  [พร0023.2/ว.3775-6พ.ย57]หารือการแต่งตั้งผู้อำนวยการกองคลังเป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนปลัดเทศบาล

  [พร0023.2/ว.3738-3พ.ย57]ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของพนักงานเทศบาล เอกสารเพิ่มเติม

  1.การให้ลูกจ้างประจำเทศบาลได้รับอัตราค่าจ้างและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มฯ

  2.หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งปลัดเทศบาล ระดับ ๑๐ เป็นเฉพาะราย

  [พร0023.2/ว.3736-3พ.ย57]แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗

  [พร0023.2/ว.3742-3พ.ย57]ส่งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงี่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล

  [พร0023.2/ว.3739-3พ.ย57]แจ้งมติที่ประชุมคณะ ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗

  [พร0023.2/ว.369-31ต.ค57]ดำเนินการขอรับเงินค่าลงทะเบียนคืน โครงการสัมมนาฯ

  [พร0023.2/ว.368-31ต.ค57]การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ๒

  [30 ต.ค. 57]ตารางสรุป มติ ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 10/2557 (เอกสารเพิ่มเติม)

  1988 เรื่อง (67 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.14 วินาที