• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5039
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0037.2/ว.187-27มิ.ย54]สรุปมติการประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 6/2554 วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 09.30 น.
  [พร0037.2/ว.178-20มิ.ย54]ย้ายสถานที่ประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔
  [พร0037.2/ว.2343-16มิ.ย54]ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่(ก.อบต.แพร่)ครั้งที่๖/๒๕๕๔
  [พร0037.2/ว.2188-9มิ.ย54]การดำเนินการโครงการอบรมเสริมทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
  [พร0037.2/ว.2186-9มิ.ย54]รายงานข้อมูลอัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี ๒๕๕๔ (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๔)
  [พร0037.2/ว.2183-8มิ.ย54]หารือคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงกำหนดระดับตำแหน่งบริหารสูงขึ้น
  [พร0037.2/ว.2182-8มิ.ย54]คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานของตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓
  [พร0037.2/ว.153-31พ.ค54]ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
  [พร0037.2/ว.152-30พ.ค54]โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพเศษและเชี่ยวชาญ
  [พร0037.2/ว.150-30พ.ค54]รายงานการประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2554 เวลา 09.30 น.
  [พร0037.2/ว.149-30พ.ค54]สรุปมติการประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 5/2554 วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 09.30 น.
  [พร0037.2/ว.2061-30พ.ค54]ร้องเรียนการบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.2/ว.2052-26พ.ค54]ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
  [พร0037.2/ว.147-26พ.ค54]การพิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุง/เปลี่ยน แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๔) ของ อบต.
  [พร0037.2/ว.146-25พ.ค54]สรุปมติการประชุม ก.อบต.แพร่ ครั้งที่ 5/2554 วันที่ 24 พฤษาคม พ.ศ.2554 เวลา 13.30 น.
  [พร0037.2/ว.145-25พ.ค54]รายงานการประชุม ก.อบต.แพร่ ครั้งที่ 4/2554 วัน พุธ ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2554 เวลา 13.30 น.
  [พร0037.2/ว.1926-19พ.ค54]การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.2/ว.1873-18พ.ค54]ประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
  [พร0037.2/ว.1870-12พ.ค54]ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่(ก.อบต.แพร่)ครั้งที่๕/๒๕๕๔
  [พร0037.2/ว.1851-3พ.ค54]ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล
  [พร0037.2/ว.1691-3พ.ค54]การจัดแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๗)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.2/ว.1689-2พ.ค54]การกำหนดคุณสมบัติในการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลให้ตำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย หัวหน้าศูนยพัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็ก
  [พร0037.2/ว.108-27เม.ย54]รายงานการประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2554 เวลา 13.30 น.
  [พร0037.2/ว.107-27เม.ย54]สรุปมติการประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2554 เวลา 09.30 น.
  [พร0037.2/ว.103-26เม.ย54]โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน"ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น"
  [พร0037.2/ว.1680-26เม.ย54]การดำเนินการโครงการประชุมสัมมนาและชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.2/ว.100-25เม.ย54]โครงการประชุมสัมมนาภายใต้ยุทธศาสตร์"การปฏิรูปท้องถิ่น ปฏิรูปประเทศไทย"
  [พร0037.2/ว.1673-25เม.ย54]การกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำเทศบาล
  [พร0037.2/ว.1672-25เม.ย54]การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2554
  [พร0037.2/ว.94-20เม.ย54]สรุปมติการประชุม ก.อบต.แพร่ ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2554 เวลา 13.30 น.
  1988 เรื่อง (67 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.11 วินาที