• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว3416-28สค58]การนำหลักสูตร โตไม่โกง ไปเป็นการเรียนการสอนในสถานศึกษา อปท. 

  [พร0023.3/ว3406-28สค58]สำรวจผลการจัดสรรงบประมาณตามโครงการประกันรายได้ผู้สูงอายุและสวัสดิภาพผู้พิการ 58 

  เพิ่มเติม   คลิกที่นี่

  [พร0023.3/ว347-28สค58]ประชาสัมพันธ์โครงการมาร์ชชิ่งความดี ครั้งที่ 3 

  [พร0023.3/ว345-27สค58] แจ้งปิด ระบบ e-plan   

  [พร0023.3/ว344-27สค58]แจ้งเลื่อนเวลาประชุมกล้อง CCTV ปี 57

  [พร0023.3/ว3366-26สค58]ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุน พรบการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ 

  สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุน พรบ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา     อนุญาตของราชการ

                        2.คู่มือการใช้งานระบบส่งสำเนา

  [พร0023.3/ว3368-26สค58]ขอความสนับสนุนโครงการกีฬาเปตองส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุรำลึกสมเด็จย่า 

  [พร0023.3/ว579-26สค58]เชิญประชุมกล้อง CCTV  ปี 57  

  [พร0023.3/ว336-21สค58]การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ(รายได้ส่วนจัดเก็บเอง) 

  [พร0023.3/ว3297-20สค58]อนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ(ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำไฟฟ้า ทต.ปงป่าหวาย อบต.วังชิ้น)   

  [พร0023.3/ว3296-20สค58]การเลื่อนและจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล 

  [พร0023.3/ว3275-20สค58]โครงการสัมนาการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้โรงเรียนจัดตั้งใหม่ 

  [พร0023.3/ว13276-20สค58]การเตรียมการและป้องกันอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน 

  [พร0023.3/567-19สค58]โครงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานสัญญาจ้าง ศพด.1 สูงเม่น 

  [พร0023.3/ว3232-19สค58]การรายงานผลดำเนินงาคู่มือประชาชนของ อปท.

  สิงที่ส่งมาด้วย คลิกที่นี่

  [พร0023.3/ว330-18สค58]ประชาสัมพันธ์การประชุมนานาชาติครั้งที่ 23

  [พร0023.3/ว546-17สค58]โครงการสัมนาการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของ อปท.

  [พร0023.3/ว329-17สค58]รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษา

  [พร0023.3/;328-17สค58]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อผู้บริโภค

  [พร0023.3/ว3219-17สค58]การจัดสรรงบประมาณโครงการป้องกันยาเสพติด(cctv)

  [พร0023.3/12980-17สค58]ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบแปลนอาคารเรียน 58

  [พร0023.3/ว3198-14สค58]หารือการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการป้องกันยาเสพติด ปี 2558

  [พร0023.3/ว322-11สค58]ขอความร่วมมือสรรหานักสังคมดีเด่น 2558

  [พร0023.3/ว3167-11สค58]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ

  [พร0023.3/ว321-11สค58]คัดเลือกครูผู้ดูแลเด็กดีเด่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.

  [พร0023.3/ว318-11สค58]แบบรายงานความคืบหน้าแผนพัฒนาสามปี(59-61)

        เพิ่มเติม   แบบรายงานความคืบหน้าแผนสามปี

  [พร0023.3/ว3135-10สค58]การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล(กรณีทองคำผันผวน) 

  [พร0023.3/ว3134-10สค58]การปรับลดดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลของ อปท.

   [พร0023.3/ว3133-10สค58]ซักซ้อมแนวทางการตรวจสถานธนานุบาลของ อปท. 

  [พร0023.3/ว3132-10สค58]การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัด อปทที่ดำเนินการป้องกันเฝ้าระวังแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น

  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.16 วินาที