• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร 0037.3/ว.2976-3ส.ค53]เร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององ๕กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)ปี พ.ศ.2553
  [พร 0037.3/ว.2975-3ส.ค53]โครงการอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานสถานธนานุบาล
  [พร 0037.3/ว.276-3ส.ค53]จัดส่งคู่มือการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2553 สำหรับโรงเรียน
  [พร 0037.3/ว.272-2ส.ค53]การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร 0037.3/ว.267-28ก.ค53]ขอความร่วมมือในการรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดการปฏิรูปแห่งปรเทศไทยของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนในจังหวัด
  [พร 0037.3/ว.2886-22ก.ค53]ระเบียบและคำสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ฉบับใหม่)
  [พร 0037.3/ว.2663-20ก.ค53]ขออนุญาติให้ผู้นำเครือข่ายผู้ดูแลเด็กระดับจังหวัดและผู้ดูแลเด็ก เข้าร่วมจัดนิทรรศการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553 
   เอกสารสิ่งที่แนบมาด้วย  คลิกที่นี้
  [พร 0037.3/ว.2662-20ก.ค53]ส่งผู้ดูแลเด็กดีเด่นเข้าร่วมพิธีมอบโล่พร้อมมอบเกียรติบัตร งานมหกรรมการจัดงานศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2553
  [พร 0037.3/ว.2660-20ก.ค53]การรณรงค์เพิ่มการบริโภคกุ้งภายในประเทศ
  [พร 0037.3/ว.2659-20ก.ค53]แจ้งอนุมัติให้วันที่ 18 มีนาคมของทุกปีเป็นวัน"ท้องถิ่นไทย"
  [พร 0037.3/ว.2658-20ก.ค53]การให้บริการ"อุปกรณ์บำบัดด้วยกระแสไฟฟ้าสถิตย์"ในหน่วยงานราชการ
  [พร 0037.3/ว.2657-20ก.ค53]การเข้าร่วมงาน"มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2553"
  [พร 0037.3/ว.261-19ก.ค53]สำรวจข้อมูลการจัดการขยะของ อปท.
  [พร 0037.3/ว.04-19ก.ค53]แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2553 งบกลางค่าอหารกลางวัน 
  [พร 0037.3/ว.257-19ก.ค53]การรับบริจาคเงิน"กองทุน 9 บาท เพื่อพัฒนาจังหวัดแพร่"
  [พร 0037.3/ว.2655-16ก.ค53]การแข่งขันบีอิ้ง แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553
  [พร 0037.3/ว.2651-13ก.ค53]โครงการประชุมปฏิบัติการด้านบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 ของจังหวัดแพร่
  [พร 0037.3/ว.251-13ก.ค53]การจัดทำทะเบียนแหล่งน้ำขนาดเล็ก
  [พร 0037.3/ว.2650-12ก.ค53]การรวบรวมผลงานดีเด่น(Best Practices)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการป้องกันและแก้ไข้ยาเสพติด
  [พร 0037.3/ว.2649-12ก.ค53]การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
  [พร 0037.3/ว.248-12ก.ค53]ร่วมกันจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นประจำปี 2553
  [พร 0037.3/ว.2579-8ก.ค53]เร่งรัดการติดตามประเมินงานตามนโยบายเร่งด่วน "เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน"ผ่านระบบ E-Plan ปี 2553
  [พร 0037.3/ว.241-5ก.ค53]แนวทางการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (23,000ล้านบาท)
  [พร 0037.3/ว.2575-5ก.ค53]การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น
  [พร 0037.3/ว.236-2ก.ค53]การยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร 0037.3/ว.2565-1ก.ค53]การอุปสมบทหมู่เพื่อถวายราชกุศลเนื่องในพระชนมพรรษา 83 พรรษา
  [พร 0037.3/ว.2571-1ก.ค53]การชำระค่าลงทะเบียนนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร์บันฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย
  [พร 0037.3/ว.2564-1ก.ค53]การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร 0037.3/ว.234-1ก.ค53]การคัดเลือกผู้แทนเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานศึกษาผลกระทบในการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุขให้แก่ อปท.
  [พร 0037.3/ว.2482-30มิ.ย53]ทุนฝึกอบรมรัฐบาลไทยร่วมกับ JICA
  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.17 วินาที