• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว2283-18มิย61]การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว2279-15มิย61]ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 11/2561

  [พร0023.3/ว217-15มิย61]การจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดแพร่ ปี 2561

  [พร0023.3/ว2276-15มิย.61]การรายงานผลการดำเนินโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ"จิตอาสาสร้างป่ารักษ์น้ำ"

  [พร0023.3/ว2231-12มิย.61]การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดอปท.ที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2561

  [พร0023.3/ว2235-12มิย.61]กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนเพิ่มเติม

   

  [พร0023.3/ว2232-12มิย.61]ปรับปรุงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การผู้บริหารท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว209-8มิย.61]การดำเนินงานโครงการจัดงานลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่5 พ.ศ.2561

  [พร0023.3/ว208-8มิย.61]ขอให้อปท.เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการประกวดแข่งขันทางวิชาการของอปท.

  [พร0023.3/ว2188-8มิย61]ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับจังหวัด

  [พร0023.3/ว206-8มิย61]รายงงานผลการดำเนินการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก

  [พร0023.3/ว204-7มิย.61]แจ้งเลื่อนการจัดการอบรมโครงการดังกล่าวออกไปก่อนเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม

  [พร0023.3/ว2166-7มิย.61]การสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในศาสนสถาน

  [พร0023.3/ว2162-7มิย.61]การควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก

  [พร0023.3/ว2156-7มิย.61]การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  [พร0023.3/ว203-6มิย.61]แนวทางการจัดทำหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอปท.

  [พร0023.3/ว2137-6มิย.61]โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติจิตอาสาสร้างป่ารักษ์น้ำ

  /uploader/7784.61.6.doc เอกสารแนบมาด้วย

  [พร0023.3/ว2136-6มิย.61]การชำระค่าลงทะเบียนฝึกอบรมผ่านระบบธนาคาร

  [พร0023.3/ว202-4มิย.61]การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS)

  [พร0023.3/ว2128-5มิย.61]มาตกการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

  [พร0023.3/ว2065-31พค61]การปฏิบัติการเข้มข้นภารกิจการบริหารจัดการขยะ

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

  [พร0023.3/ว200-1มิย.61]การปฎิบัติการเข้มข้นภารกิจการบริหารจัดการขยะ

  [ไฟล์แนบ]

  [พร0023.3/ว199-31พค61]การลงข้อมูลถนนในระบบ

  [พร0023.3/ว2076-1มิย.61]เชิญเข้าร่วมประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร 2561

  [พร0023.3/ว196-28พค61]การใช้ที่ราชพัสดุ

  [พร0023.3/ว2041-30พค61]อนุมัติใช้เงินงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

  [พร0023.3/ว2032-28พค61]การดำเนินการโครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐและการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ

  [เนื่องจาก ไฟล์สิ่งที่ส่งมาด้วย มีขนาดไฟล์ที่ใหญ่เกินกว่าจะอัพโหลดลงได้ ให้เข้าไปโหลดได้ที่ http://www.dla.go.th/]ในหนังสือ มท0812/ว1497 ลงวันที่ 22 พค 61

   

  [พร0023.3/ว2012-25พค61]แนวการขอใช้ที่ดินโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ยุบเลิก

  [พร0023.3/ว1874-16พค61]ขอเชิญประชุมซักซ้อมดำเนินงานของทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดแพร่ ประจำปี 2561

  [พร0023.3/ว2011-25พค61]โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]

  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.17 วินาที