• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร 0023.4/ว 43 -28มค58] กำหนดการอบรมหลักสูตรการดำเนินงานทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น

  มาตราการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ    

  พร 0023.4/ว 275 หารือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาลในการจัดระบบบริการสาธารณะ

  [พร0023.4/ว264-22มค58]พิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแรงงานเนื่องจากการปรับค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท

  พร0023.4/ว 246 การฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวนประจำปี 2558

  [พร0023.4/ว34]แบบรายงานสำรวจข้อมมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๕๗

  พร 0023.4/ว 169-16มค58การสนับสนุนงบประมาณแข่งขันกีฬาช้างเผือกเพื่อสุขภาพคนพิการ

  [พร0023.4/ว139-14มค58]ซักซ้อมแนวทางในการอุทธรณ์หรือฏีกาคำพิพากษาของศาล กรณีเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแพร่กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก

  พร 0023.4/ว 105  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว.4490-24ธ.ค57]ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการยุบเลิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว.414-24ธ.ค57]การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตรเกี่ยวกับวินัย

  [พร0023.4/ว.4434-18ธ.ค57]โครงการพัฒนามาตรฐานแผนที่รูปแปลงโฉนดที่ดินและเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศด้วยเทคโนโลยีการรังวัดระบบดาวเทียม RTK ให้เสร็จภายใน ๑๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๗)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

  [พร0023.4/ว.409-15ธ.ค57]สัมมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี ๒๕๕๘

  [พร0023.4/ว.408-15ธ.ค57]ฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ (หลักสูตร ๕ วัน)

  [พร0023.3/ว.402-2ธ.ค57]ขอความร่วมมือเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูป

  [พร0023.4/ว.4166-28พ.ย57]ซักซ้อมแนวทางในการประนีประนอมยอมความต่อศาล กรณีเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก

  [พร0023.4/ว.389-19พ.ย57]คัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่

  [19 พ.ย.57]จดหมายข่าว กกต.แพร่

  [29 ต.ค.57]ข้อทักท้วงของ สตง.การจัดงานลอยกระทงของ อปท.

  [พร0023.4/ว.3574-24ต.ค57]ประชาสัมพันธ์ศูนย์ดำรงธรรม

  [พร0023.4/ว.358-20ต.ค57]เปลี่ยนแปลงฐานะ และเปลี่ยนชื่อ อปท.

  [พร0023.4/ว.357-20ต.ค57]ขอเปลี่ยนแปลงชื่อของ อบต และ เทศบาล ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว.3267-30ก.ย57]มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว

  [พร0023.4/ว.3079-15ก.ย57]ซักซ้อมแนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๔/๒๕๕๗

  [พร0023.4/ว.3058-12ก.ย57]ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล

  [พร0023.4/ว.2703-19ส.ค57]ขอความร่วมมือแจ้งกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดซื้อจัดจ้าง

  [พร0023.4/ว.275-25ส.ค57]แนวทางเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจ้างฯ

  [พร0023.4/ว.272-21ส.ค57]รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น รุ่นที่ ๒

  [พร0023.4/ว.2661-18ส.ค57]การตรวจสอบข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว.264-15ส.ค57]แจ้งกำหนดการประชุมเพื่อปฐมนิเทศผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนพนักงานส่วนท้องถิ่น

  849 เรื่อง (29 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที