• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0037.4/ว.700-8ก.พ55]ให้สำรวจที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันที่ถูกบุกรุกโดยอาจก่อให้เกิดอุทกภัย
  [พร0037.4/ว.546-8ก.พ55]แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่น
  [พร0037.4/ว.64-6ก.พ55]ประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสำนักงาน ป.ป.ข
  [พร0037.4/ว.403-26ม.ค55]โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น
  [พร0037.4/ว.36-18ม.ค55]กำหนดแผนการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวินัย ประจำปี ๒๕๕๕
  [พร0037.4/ว.5165-30ธ.ค54]หารือพิจารณาเกี่ยวกับการยกเว้นเสียค่าตอบแทนรายปีสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง
  [พร0037.4/ว.4484-29พ.ย54]การประชุมเชิงปฏิบัติการเครื่อข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕
  [พร0037.4/ว.4469-29พ.ย54]ขอให้พิจารณาแจ้งยกเลิกการให้บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการให้กับประชาชนของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.4/ว.4462-21พ.ย54]โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.4/ว.18336-11พ.ย54]โครงการสัมมนาต่อเนื่องเรื่องวินัย ครั้งที่ ๒
  [พร0037.4/ว.4071-21ต.ค54]การใช้ประโยชน์ที่ดินตามเจตนารมณ์ของกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๔๙
  [พร0037.4/ว.330-17ต.ค54]การสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔
  [พร0037.4/671-11ต.ค54]แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
  [พร0037.4/ว.4058-12ต.ค54]ขอเชิญชวนส่งข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวประกวดราคาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.4/ว.4057-12ต.ค54]ขอรับเงินอุดหนุนโครงการศูนย์ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.4/ว.3781-21ก.ย54]การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของหน่อยงานของรัฐ
  [พร0037.4/ว.3655-19ก.ย54]การใช้บังคับพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
  [พร0037.4/ว.3645-12ก.ย54]การจัดทำประมวลจริยธรรมผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น
  [พร0037.4/ว.3644-12ก.ย54]แจ้งผลการคัดเลือกสตรีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับเขตและระดับภาค
  [9ก.ย54]ชี้แจงการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
  [พร0037.4/ว.3581-6ก.ย54]โครงการสัมมนาต่อเนื่องเรื่องวินัย ครั้งที่ ๑
  [26 ส.ค 54] ตัวอย่างรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
  [พร0037.4/ว.3374-22ส.ค54]โครงการสัมมนาการยื่นแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองประจำปี ๒๕๕๔
  [พร0037.4/ว.3368-22ส.ค54]การดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
  [พร0037.4/ว.3365-19ส.ค54]โครงการสัมมนาการยื่นรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
  [พร0037.4/ว.254-11ส.ค54]จัดทำรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๒๘
  [พร0037.4/ว.3263-10ส.ค54]แจ้งรายชื่อบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของผู้บริหารท้องถิ่น
  [พร0037.4/ว.252-10ส.ค54]แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน มาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
  [พร0037.4/ว.227-25ก.ค54]การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน
  [พร0037.4/ว.222-21ก.ค54]โครงการให้อบรมความรู้กฏหมาย ระเบียบ ที่ปรับปรุงและยกร่างใหม่สำหรับบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔
  849 เรื่อง (29 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.12 วินาที