• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.4/ว2384-6มิย62]แจ้งหลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ ฯ

  [พร0023.4/ว288-4มิย62]โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติตามระเบียบการฝึกอบรม การเดินทางไปราชการ และการเบิกค่าเช่าบ้าน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2562

  [พร0023.4/ว2311-4มิย62]การติดตั้งบ่อดักไข่มันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

  [พร0023.4/ว2248-29พค62]ให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามแนวการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ฯ

  [พร0023.4/ว2245-29พค62]แจ้งพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย 2562

  [พร0023.4/ว2244-29พค62]จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 ฯ

  [พร0023.4/ว2132-22พค62]แจ้งพระราชบัญญัติโรงงาน(ฉบับที่ 3) 2562

  [พร0023.4/ว2131-22พค62]แจ้งพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ 2562

  (เอกสารเพิ่มเติม)

  [พร0023.4/ว2125-22พค62]ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562

  [พร0023.4/ว2059-16พค62]กฏหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 5 ฉบับ

  [พร0023.4/ว2058-16พค62]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว2028-15พค62]ขอหารือกรณีเทศบาลนครลำปางเรียกเก็บค่าเช่าช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร

  [พร0023.4/ว2027-15พค62]แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

  [พร0023.4/ว2003-13พค62]ขอความร่วมมือดำเนินการรับฟังความคิดเ็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฏกระทรวง

  [พร0023.4/ว1947-8พค62]จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540

  [พร0023.4/ว1946-8พค62]แจ้งยกเลิกการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ด้านการแพทย์

  [พร0023.4/ว1945-8พค62]แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2562

  [พร0023.4/ว1944-8พค62]แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมีนาคม 2562

  [พร0023.4/ว1943-8พค62]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร หลักกฏหมายปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 5

  [พร0023.4/ว1884-3พค62]เร่งรัดการส่งแบบรายงานผลตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการบังคับใช้กฏหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.4/1895-3พค62]โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติตามระเบียบการฝึกอบรม การเดินทางไปราชการ และเบิกค่าเช่าบ้าน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดแพร่ประจำปีงบประมาณ 2562

  [พร0023.4/ว1804-30เมษ62]เร่งรัดการลงทะเบียนเปิดเข้าใช้ระบบ ITAS

  [พร0023.4/ว1802-30เมษ62]ขอความอนุเคราะห์จัดส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 

  [พร0023.4/ว1801-30เมษ62]แนวทางการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี

  [พร0023.4/ว1719-24เมษ62]แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสัญญาจ้างในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง ฯ

  [พร0023.4/ว1710-24เมษ62]เตรียมความพร้อมการใช้งานระบบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร และการขอใบรับรองการก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์

  [พร0023.4/ว1711-24เมษ62]โครงการอบรมหลักสูตร ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2562

  [พร0023.4/ว1704-24เมษ62]แจ้งชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิ ฯ

  [พร0023.4/ว1668-22เมษ62]เอกสารเผยแพร่ความรุ้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540

  [พร0023.4/ว1667-22เมษ62]แจ้งแนววินิจฉัยในประเด็นเกี่ยวกับการขยายเวลาทำการตามสัญญาจ้างขั้นต้น

  849 เรื่อง (29 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.12 วินาที