• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.4/ว469-8พย61]แจ้งกฏกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม(ฉบับที่ 2) 2561

  [พร0023.4/ว4377-8พย61]การคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด

  [พร0023.4/ว4369-7พย61]แจ้งประกาศผลการตัดสินการประกวดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยดีเด่น (ระดับประเทศ)

  [พร0023.4/ว4354-7พย61]การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง ฯ

  [พร0023.4/ว4344-6พย61]ตอบข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2559

  [พร0023.4/ว4338-6พย61]ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 และแผนการจัดการเลือกสมาชิดวุฒิสภา

  [พร0023.4/ว4313-5พย61]แจ้งกำชับการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว4222-30ต.ค.61]ซักซ้อมแนวทางการปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของอปท.พ.ศ.2548

  [พร0023.4/ว4180-29ตค61]หารือกรณีการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหาร และค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว4155-25ตค61]หารือการปฏิบัติตามแนวทางการจ่ายเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

  [พร0023.4/ว4097-22ต.ค.61]แจ้งประกาศจ.แพร่ งานประเพณีตามอำนาจหน้าที่ของอปท.ครั้งที่1

  [พร0023.4/ว4096-22ต.ค.61]คู่มือการร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  [พร0023.4/ว4048-19ตค61]ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .....

  [พร0023.4/ว4028-18ตค61]ขอจัดส่ง Username และ รหัสผ่าน สำหรับการใช้งานระบบ ITAS

  [รหัสผ่าน ไปรับได้ที่กลุ่มงานกฏหมาย]

  [พร0023.4/ว432-17ตค61]โครงการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร

  [พร0023.4/ว3933-11ตค61]แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ฯ

  [พร0023.4/ว3934-11ตค61]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด

  [พร0023.4/ว3906-10ตค61]การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติหอพัก

  [พร0023.4/ว3897-9ตค61]ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการควบคุมงานก่อสร้างและการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

  [พร0023.4/ว3861-8ตค61]ซักซ้อมแนวปฏิบัติการจัดงานประเพณีตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว402-4ตค61]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดประเพณีตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว3797-2ตค61]ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2558

  [พร0023.4/ว3695-25กย61]ขอเชิญรับชมการประชุมชี้แจงผ่านระบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ 

  [พร0023.4/ว3638-21กย61]การจัดหาสินค้าหรือบริการนวัตกรรมไทยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ

  [พร0023.4/ว3607-18กย61]ขอเชิญประชุมหอพัก

  [พร0023.4/ว3569-14กย61]หารือการเบิกจ่ายเงินโครงการสืบสานวัฒนธรรมรดน้ำดำหัวของผู้สูงอายุตำบลไผ่โทน ประจำปี 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จัหวัดแพร่

  [พร0023.4/ว3568-14กย61]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) 2561

  [พร0023.4/ว342-3กย61]กำหนดพัสดุที่ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนหรือกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2)

  [พร0023.4/ว340-3กย61]ขอให้ดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดแพร่

  [พร0023.4/ว341-3กย61]ให้เทศบาลเมือง ดำเนินการสำรวจข้อมูลหอพักดังกล่าวในพื้นที่ ฯ

  849 เรื่อง (29 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.14 วินาที