• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.5/ว219-15มค62]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 62 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ฯ

  [พร0023.5/ว30-14มค62]แจ้งรายละอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน ธันวาคม 2561

  [พร0023.5/ว29-14มค62]จัดส่งรายงานการสอบทาน การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีพัสดุ ฯ

  [พร0023.5/ว199-14มค62]การรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561)

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

   

  [พร0023.5/ว196-14มค62]รายงานผลการดำเนินงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.5/ว27-11มค62]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว183-11มค62]โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.5/ว23-10มค62]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว158-10ม.ค.62]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของอปท.(ฉบับที่๔)พ.ศ.๒๕๖๑

  [พร0023.5/ว20-9มค62]การรายงานข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแพร่

  [พร0023.5/ว17-8มค62]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว97-7มค62]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น 2534 ถาษีสุรา และสรรพสามิต เดือน ธันวาคม 61

  [พร0023.5/ว15-8มค62]บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนธันวาคม 61

  [พร0023.5/ว79-4มค62]แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการเดือน พฤศจิกายน 2561

  [พร0023.5/ว78-4มค62]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 62 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการศึกษาภาคบังคับ(ค่าการศึกษาบุตร)งวดที่ 1

  [พร0023.5/ว169-4มค62]โครงการอบรม สัมมนา การบริหารงบประมาณและแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปีงบ 62

  [พร0023.5/ว7-3มค62]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/34-2มค62]การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำเดือนภาษี พฤศจิกายน 2561

  [พร0023.5/ว3-2มค62]การจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.5/ว566-27ธค61]วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

  [พร0023.5/ว567-28ธค61]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/18380-28ธค61]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

  [พร0023.5/ว5170-28ธค61]มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแม่บท

  [พร0023.5/ว562-26ธค61]กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ฉบับที่ 2) 2561

  [พร0023.5/ว561-25ธค61]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว558-21ธค61]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว555-20ธค61]ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง เรื่องมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน ฯ ผ่านระบบทางไกล web conference 

  [พร0023.5/ว5013-19ธค61]การประชุมชี้แจง ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562

  [พร0023.5/ว554-19ธค61]การจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.5/ว551-18ธค61]แจ้งโอนเงิน อปท.

  2622 เรื่อง (88 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.13 วินาที