• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.5/ว1116-22มีค61]รายงานผลการดำเนินงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS)

  [พร0023.5/4443-20มีค61]หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

  [พร0023.5/ว95-20มีค61]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว1056-19มีค61]แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ฯ

  [พร0023.5/ว93-19มีค61]แจ้งรายละเอียดจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

  [พร0023.5/ว983-14มีค61]ขอทราบความคืบหน้าของการดำเนินการตามโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบ 61

  [พร0023.5/ว86-12มีค61]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว84-9มีค61]กำหนดแบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

  [พร0023.5/ว83-9มีค61]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว917-8มีค61]รายงานผลการดำเนินงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS)

  [พร0023.5/ว67-21กพ61]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร002..5/ว674-16กพ61]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2542 งวดที่ 1/2561

  [พร0023.5/ว57-16กพ61]สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ได้แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมากราคม 61

  [พร0023.5/ว672-16กพ61]แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างฯ

  [พร0023.5/ว55-15กพ61]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว597-12กพ61]รายงานผลการดำเนินงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.5/ว53-9กกพ61]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว538-6กพ61]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2542 งวดที่ 12//2560 เดือนกันยายน 60

  [พร0023.5/ว537-6กพ61]การโอนเงินที่เก็บตามกฏหมายว่าด้วยอุทธยานแห่งชาติ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล

  [พร0023.5/ว52-7กพ61]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว559-7กพ61]การดำเนินการขอขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ปีงบ 61

  [พร0023.5/ว45-2กพ61]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว39-30มค61]ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 2560

  [พร0023.5/ว40-30มค61]แจ้งหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบ 60

  [พร0023.5/ว41-30มค61]กรมบัญชีกลางแจ้งยกเลิกประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

  [พร0023.5/ว41-30มค61]กรมบัญชีกลางแจ้งยกเลิกประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

  [พร0023.5/ว42-30มค61]กรมบัญชีกลางแจ้งยกเลิกแนวปฏิบัติในการเบิกค่ารักษาอวัยวะเทียมและอุปกรณ์บำบัดรักษาโรค

  [พร0023.5/ว370-26มค61]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างฯ

  [พร0023.5/47-25มค61]การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560

  [พร0023.5/31-25มค61]กรมบัญชีกลางดำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการสาธารณสุข หมวดที่6

  2622 เรื่อง (88 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.15 วินาที