• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5039
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.5/ว3405-2ตค60]การรายงานข้อมูลสถานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น

  [พร0023.5/ว352-3ตค60]จัดส่งรายงานการสอบทานการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ งวดเดือนกรกฎาคม - กันยายน 60

  [พร0023.5/ว348-2 ต.ค.2560]แจ้งโอนเงิน อปท.

  พร0023.5/ว346-29 ก.ย.2560]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว345-28กย60]แจ้งรายละเอียดเงินจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ฯ

  [พร0023.5/ว3949-29กย60]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ฯ

  [พร0023.5/ว3950-28กย60]แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 60

  [พร0023.5/ว3753-28กย60]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 60

  [พร0023.5/ว342-28กย60]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว338-27กย60]แจ้งยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ

  [พร0023.5/ว339-27กย60]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว3646-19กย60]รายงานผลการดำเนินงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS)

  [พร0023.5/ว329-18กย60]การขอรับใบแจ้งยอดเงินประจำปีทางอีเมล(e-Statement)

  [พร0023.5/ว327-18กย60]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว326-15กย60]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว325-14กย60]การจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 60

  [พร0023.5/ว322-13กย60]แจ้งการโอนเงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.5/ว3542-13กย60]ส่งแผนการตรวจสอบการเงิน บัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบ 61

  [พร0023.5/ว316-11กย60]เอกสารขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2560

  [พร0023.5/ว3529-12กย60]การโอนจัดสรรเงินงบกลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 60

  [พร0023.5/ว315-11กย60]แจ้งการโอนเงินงบกลางงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 60

  [พร 0023.5/ว308-5ก.ย.60]ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

  [พร0023.5/15345-5กย60]ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560

  [พร0023.5/ว3453-5กย60]รายงานผลการดำเนินงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

  [พร 0023.5/ว306-4ก.ย.60]โครงการประกันชีวิตอุบัติเหตุ ประจำปี 2561-2562

  [พร0023.5/ว3442-4กย60]การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ 60(ยกเว้นอำเภอหนองม่วงไข่)

  [พร0023.5/ว291-21สค60]แจ้งรายละเอียดจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 60

  [พร 0023.5/ว3142-17ส.ค.60]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัด

  [พร0023.5/ว285-16สค60]แจ้งยอดเรียกเก็บเงินประจำเดือนสิงหาคม 2560

  [พร0023.5/ว2936-1สค60]รายงานผลการดำเนินงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS)

  2622 เรื่อง (88 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.13 วินาที