• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร 0023.5/ว193-25 พ.ค.60]แจ้งโอนเงินอปท.

  [พร0023.5/ว1960-23พ.ค60]แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

  [พร0023.5/ว167-23พ.ค60]สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ได้แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

  (เดือน มีนาคม 2560 )

  (เดือน เมษายน 2560)

  (เดือน พฤษภาคม 2560)

  [พร0023.5/ว1925-23พ.ค60]แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบบัญชีการเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.5/ว166-22พ.ค60]แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2560

  [พร0023.5/ว163-17พ.ค60]ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบ 60

  [พร0023.5/ว1804-11พ.ค60]การวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

  [พร0023.5/ว159-9พ.ค60]แจ้งรายละเอียดการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมงวดที่ 2/2560

  [พร0023.5/ว1761-9พ.ค60]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.2542 งวดที่3/2560

  [พร0023.5/ว158-8พ.ค60]การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560

  [พร0023.5/ว157-8พ.ค60]แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

  [พร0023.5/ว814-1พ.ค60]ขอความร่วมมืออำนวยความสดวกให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่นำสัตว์เข้าโรงฆ่าที่โรงฆ่าสัตว์

  [พร0023.5/ว1570-25เมษ60]แจ้งรายชื่อเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างฯ

  [พร0023.5/ว1495-20เมษ60]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560

  [พร0023.5/ว135-12เมษ60]ดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามเอกสารขอเบิกและโอนเงินจำนวนดังกล่าว เพื่อเข้าบัญชี อปท.(ถึง สถ.อ.สูงเม่น และ อ.สอง)

  [พร0023.5/ว134-11เมษ60]สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามเอกสารขอเบิกและโอนเงินดังกล่าว เพื่อเข้าบัญชี ธนาคาร อปท. (ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเด่นชัยและอำเภอลอง)

  [พร0023.5/ว1365-10เมษ60]โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้กับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี2560

   

  สิ่งที่ส่งมาด้วย(ไฟล์แนบ)

  [พร0023.5/ว1343-10เมษ60]รายงานผลการดำเนินงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

  [พร0023.5/ว130-5เมษ60]สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสอง,วังชิ้น,ร้องกวางและอำเภอสูงเม่น

  [พร0023.5/ว129-31 มี.ค.60]ขอเชิญประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและการขอรับบำเหน็จบำนาญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิจะได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีอายุจะครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  [พร0023.5/ว128-31 มี.ค.60]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2560

  [พร0023.5/ว126-30 มี.ค.60]แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2560

  [พร0023.5/ว122-27มีค60]พระราชฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่9)2560

  [พร0023.5/ว1150-24มีค60]โครงการอบรม บริหารความเสี่ยงด้านการเงิน

  [พร0023.5/ว120-23มีค60]แจ้งการโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว115-20มีค60]แจ้งการโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว112-16มีค60]การเร่งรัดเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2560 

  [พร0023.5/ว111-15มีค60]แจ้งการโอนเงิน อปท

  [พร0023.5/ว1015-15มีค60]พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 2560

  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                     2.สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการบริหารพัสดุภาครัฐ

  [พร0023.5/ว1016-15มีค60]หลักเกณ์และจัดทำร่าง พรบโอน งบประมาณ 2560

  2622 เรื่อง (88 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.15 วินาที