• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.5/ว4765-25พย59]การรายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ตามมาตรการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน

  [พร0023.5/ว4716-23พย59]การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วบอุทยานแห่งชาติ

  [พร0023.5/ว4593-16พย59]การตรวจหนังสือค้ำประกันสัญญา

  [ประกาศ]ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแพร่

  [ประกาศ]ประกาศรายชื่อผุ้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก

  [พร0023.5/ว518-14พย59]ให้ตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนเงินฯ

  [พร0023.5/ว4493-10พย59]แบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินของ อปท.

  [พร0023.5/ว509-9พย59]แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและส่งรายได้แก่ อปท เดือนตุลาคม

  [พร0023.5/ว4465-9พย59]การเร่งรัดติดตามการดำเนินงานในระบบ e-LAAS

  [พร0023.5/ว4326-31ตค59]การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปภาคบังคับ(เงินเดือนครู-ค่าจ้างประจำ)

  [พร0023.5/ว4324-31ตค59]แจ้งการโอนงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาส 1

  [พร0023.5/ว4325-31ตค59]แจ้งการโอนงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาส 1

  [พร0023.5/ว4354-1พย59]แจ้งการโอนเงินจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนการสึกาาระดับอนุบาลจนถึงขั้นพื้นฐาน 1

  [พร0023.5/ว4353-1พย59]แจ้งการโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 1

  [พร0023.5/ว4355-1พย59]การโอนเงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนบริหารสนามกีฬา ไตรมาส 1

  [พร0023.5/ว4396-4พย59]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจ 10/59

  [พร0023.5/ว4328-31ตค59]แจ้งการโอนจัดสรรเงินอุดหนุนศพด. ไตรมาส 1

  [พร0023.5/ว4319-31ตค59]การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวด 5

  [พร0023.5/ว497-4พย59]การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตเลียมงวดที่ 4/59

  [พร0023.5/ว18322-3พย59]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร

  [พร0023.5/ว4390-3พย59]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต(ตค 59)

  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

  [พร0023.5/ว4329-2พย59]การโอนเงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุน ศพด ไตรมาสที่ 1

  [พร0023.5/ว4321-31ตค59]การโอนเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1

  [พร0023.5/ว4323-31ตค59]การโอนเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกาาภาคบังคับ(ค่าเช่าบ้าน) 1

  [พร0023.5/ว489-31ตค59]มาตรการประหยัดพลังงานของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.แพร่

  [พร0023.5/ว4231-26ตค59]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยในการเดินทางไปราชการและค่าเช่าบ้าน

  [พร0023.5/ว4345-1พย59]หลักเกณฑ์วิธีการจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการ

  [พร0023.5/ว487-31ตค59]ประชุมซักซ้อมการจัดโครงการหรือกิจกรรมแสดงความอาลัย

  พร00263.5/ว4334-31ตค59]ประชุมซักซ้อมการจัดโครงการหรือกิจกรรมแสดงความอาลัย

  2622 เรื่อง (88 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.13 วินาที