• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.5/ว4069-14ตค58]การรับรองความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งสำนักงานตรวจเงิน

  [ประชาสัมพันธ์]การให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์(TOT e-auction)

  [พร0023.5/ว436-14ตค58]ทวงใบเสร็จรับเงินที่โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก อปท

  [พร0023.5/ว433-13ตค58]แจ้งการโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว432-13ตค58)แจ้งการออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน ฝากเงิน รักษาเงิน ตรวจเงิน

  [พร0023.5/ว426-8ตค58]แจ้งการจัดเก็บและนำส่งรายได้ อปท

  [พร0023.5/ว1663-7ตค58]การจัดเก็บข้อมมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปี 58

  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานสถิติคลังปี58

  [พร0023.5/ว3940-6ตค58]การกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่าย

  [พร0023.5/ว3909-5ตค58]รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ (สค 58)

  [พร0023.5/ว409-5ตค58]แจ้งรายละเอียดการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ งวด3/58

  [พร0023.5/680-1ตค58]การแต่งตั้งคณะทำงานในการเร่งรัดเงินงบประมาณ 59

  [พร0023.5/ว405-1ตค58]การแต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดติดตาม ปรึกษาการใช้เงินงบประมาณปี 59

  [พร0023.5/ว403-30กย58]ระเบียบว่าด้วยการรับเงิน/เบิกจ่าย/ฝาก/เก็บเงินและการตรวจเงินของอปท.

  [พร0023.5/ว401-30กย58]แจ้งแนวทางเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุของ อปท.

  [พร0023.5/ว396-28กย58]การรายงานสอบทานการปฎิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ (ก.ค-ก.ย.)

  [พร0023.5/ว394-25กย58]แจ้งการโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว3782-25กย58]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบและการกระจายอำนาจ (มิ.ย58)

  [พร0023.5/ว3783-25กย58]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ (ก.ย.)

  [พร0023.5/3784-25กย58]การขออุธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2558 กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน

  [พร0023.5/ว391-24กย58]เชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแผน-ผลการดำเนินการจัดหาพัสดุฯ

  [พร0023.5/ว390-24กย58]แจ้งแนวทางเร่งรัดการจัดหาพัสดุของ อปท.

  [พร0023.5/ว3762-24กย58]การโอนเงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุนเบี้ยยังชีพความพิการ(กค-กย58)

  [พร0023.5/ว387-23กย58]แจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ เข้าบัญชี อปท.

  [พร0023.5/ว385-22กย58]แจ้งการโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว3738-22กย58]การเปลี่ยนแปลงรายงานขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ 2558 

  [พร0023.5/ว383-22กย58]แจ้งการโอนเงิน อปท.

  [21กย58]ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประเมินคุณธรรม(ITA)

  [พร0023.5/ว379-17กค58]บัญชีโครงการของ อปท.ที่ได้จัดสรรงบประมาณปี 59

  [พร0023.5/ว378-17กค58]แจ้งการโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว3637-15กย58]การกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเงินเบิกจ่ายงปประมาณ 58  

  2622 เรื่อง (88 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.14 วินาที