_PRINT 


ข่าว : อบรมการกันเงินเบิกเหลื่อมปี
อบรมการกันเงินเบิกเหลื่อมปี

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2558 อปท.ได้จัดการอบรมวีธีการงบประมาณ การพัสดุ แนวทางปฎิบัติการกันเงิน

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2558  อปท.ได้จัดโครงการอบรมการกันเงินเบิกเหลื่อมปี/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและการติดตามการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการ จ.แพร่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ บรรยายโดย นายธีรยุทธ สำราญทรัพย์ ผู้อำนวยการส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ เวลา 8.30 น-16.30น ณ โรงแรมแม่ยมพาเลซ


ข่าวโดย : จักรพันธ์
อ่าน 841 ครั้ง
วันที่ 30 มีนาคม 2558
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 07:38:14:AM