_PRINT 


ข่าว : สถจ.แพร่ ร่วมงานวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558
สถจ.แพร่

 ในวันที่ 2 เมษายน 2558 สถจ.แพร่ ร่วมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

          ในวันที่ 2 เมษายน 2558 สถจ.แพร่ ร่วมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา  ณ บริเวณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.9 จังหวัดแพร่ 


ข่าวโดย : จักรพันธ์
อ่าน 535 ครั้ง
วันที่ 07 เมษายน 2558
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 03:24:12:AM